NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Što se stvarno događa na Svetoj Misi!

I stoga s anđelima i sa svima svetima slavu tvoju naviještamo uglas govoreći: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot! Puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini!

Blagoslovljen, koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visini!!! Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.Uzmite i pijte iz njega svi: ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.   Gospodin moj i Bog moj!  

SVETA MISA SUBOTA ROKOVCI 29.01.2022 18.30 sati + iz ob. Jelke i Luke Tomković

X