MISNE NAKANE, NASLOVNICA

MISNE NAKANE KRŠTENJE GOSPODINOVO 10.01-16.01.2022.g

MISNE NAKANE ZA SLJEDEĆI TJEDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori

SVETA MISA PETAK ROKOVCI 28.01.2022 18.30 sati + Đuro i Lucija Obradović

X