MOLITVE, NASLOVNICA

Duše Sveti, ljubavi Oca i Sina, nadahnjuj me uvijek

O Duše Sveti, ljubavi Oca i Sina, nadahnjuj me uvijek da znam što treba misliti, što treba reći, i

kako da to kažem; što treba prešutjeti, što treba napisati i kako treba djelovati; što treba činiti da bude tebi na slavu, na dobro duša, i moje vlastito posvećenje.

O Isuse, u tebi je sve moje pouzdanje.

Amen.  

Kardinal Jean Verdier

Izvor: https://book.hr/

SVETA MISA SUBOTA ROKOVCI 29.01.2022 18.30 sati + iz ob. Jelke i Luke Tomković

X