MOLITVE, NASLOVNICA

Molitve Majci Dobrog Savjeta

Majka Dobrog Savjeta

Crkva danas slavi Blagdan Majke dobrog savjeta, kada smo na poseban način pozvani utjecati se Djevici Mariji i moliti njenu zaštitu i savjet u svim životnim situacijama, a napose kada smo u ozbiljnijim potrebama.

Nastanak blagdana vezan je uz 25. travnja 1467. god. kada je jedna slika Majke Božje čudesno prenesena iz grada Scutari u Albaniji u grad Genazzano, nedaleko Rima, a uz koju se ubrzo proširilo štovanje i nastalo svetište Majke dobrog savjeta. Kasnije se štovanje Majke dobrog savjeta proširilo i drugdje. No, kako se 25. travnja slavi Blagdan sv. Marka, ovaj je blagdan premješten dan poslije.

Prema pisanju drugih i njihovu svjedočanstvu, svaki hodočasnik i danas može vidjeti kako se čudesna slika Majke dobrog savjeta nalazi ne na zidu, nego uza nj, tako da, ničim pričvršćena, lebdi u zraku.
(Više o tome možete saznati  OVDJE

 

Litanije Majke dobrog savjeta

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas.
Majko Utjelovljene Riječi, moli za nas.
Majko Spasiteljeva, moli za nas.
Majko providnosti, moli za nas.
Majko supatnje, moli za nas.
Majko utjehe, moli za nas.
Majko pomirenja, moli za nas.
Majko jedinstva, moli za nas.
Majko lijepe ljubavi, moli za nas.
Majko svetog ufanja, moli za nas.
Majko milosrđa, moli za nas.
Majko dobrog savjeta, moli za nas.
Djevice, Majko i sliko Crkve, moli za nas.
Djevice, Majko i posrednice milosti, moli za nas.
Djevice, Majko i zaštitnice vjere, moli za nas.
Djevice, Majko i učiteljice mudrosti, moli za nas.
Djevice, puna Duha Svetog, moli za nas.
Savjetnice apostola, moli za nas.
Savjetnice Crkve, moli za nas.
Savjetnice mučenika, moli za nas.
Savjetnice djevica, moli za nas.
Savjetnice sviju svetih, moli za nas.
Savjetnice žalosnih, moli za nas.
Savjetnice zarobljenih, moli za nas.
Savjetnice zlostavljanih, moli za nas.
Savjetnice poniženih, moli za nas.
Savjetnice ostavljenih, moli za nas.
Savjetnice siromaha, moli za nas.
Savjetnice obraćenika, moli za nas.
Savjetnice obitelji, moli za nas.
Savjetnice djece i mladeži, moli za nas.
Savjetnice odgojitelja, moli za nas.
Savjetnice Bogu posvećenih osoba, moli za nas.
Savjetnice svih koji Boga traže, moli za nas.
Zagovornice bolesnika, moli za nas.
Zagovornice umirućih, moli za nas.
Kad nam oslabi vjera, udijeli nam dobar savjet.
Kad nam ponestane nade, udijeli nam dobar savjet.
Kad nam ohladni ljubav, udijeli nam dobar savjet.
Kad nam utihne radost, udijeli nam dobar savjet.
Kad otklanjamo križ, udijeli nam dobar savjet.
Kad ne vidimo smisao života, udijeli nam dobar savjet.
Kad ne tražimo dobar savjet, udijeli nam dobar savjet.

U dvojbama i neizvjesnostima, udijeli nam dobar savjet.
U iskušenjima i protivnostima, udijeli nam dobar savjet.
U žalostima i tjeskobama, udijeli nam dobar savjet.
U pogibeljima i nesrećama, udijeli nam dobar savjet.
U nepravdi i progonima, udijeli nam dobar savjet.
U potrebama i pothvatima, udijeli nam dobar savjet.
Sveta Marijo, Majko dobrog savjeta, budi uvijek uz nas.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

P. U svakoj prigodi života.
O. Udijeli nam dobar savjet, o sveta Marijo!

Pomolimo se.
Gospodine,
ti si preblaženu Djevicu Mariju obilno ispunio
darovima Duha Svetoga
da postane dostojna majka Otkupiteljeva.
Obogaćena tim darovima
ona je tvoju volju uvijek tražila i vjerno izvršavala,
te svim srcem prihvatila naum tvoje ljubavi
da sve obnoviš u Kristu.
Ti nam, milosrdni Oče,
da su naše misli bojažljive i nesigurne.
Molimo te, po zagovoru Majke dobrog savjeta,
udijeli nam svoj savjet
da nas nauči što je tebi milo
i u našim nas naporima i traženjima upravlja.
Po Gospodinu.

Krunica Majci Dobrog Savjeta

Vjerovanje.
Veliko zrno: Hvaljen i slavljen čas bezgrješnog začeća svete Savjetnice i prečiste Djevice Marije. Ljubavi Očeva, najljepši uresu raja, svetu nam radost i vječnost daruj nam svojim savjetom.
Mala zrna: O Marijo, Majko, Ogledalo Božje volje, Odvjetnice naša i Savjetnice sviju svetih, udijeli mi pravi savjet. Amen.
Završna molitva: Spomeni se.
Oče naš.
Zdravo Marijo.
Slava Ocu.
Litanije Majke Dobrog Savjeta.

Molitva Majci Dobrog Savjeta (Ivan Pavao II.)

Majko Dobrog Savjeta, pokaži nam uvijek kako služiti čovjeku svih naroda, kako ga dovesti putu spasenja.
Kako braniti pravdu i mir na svijetu koji je stalno uništavan sa svih strana.
Koliko živo želim povjeriti ti sve teške probleme društva, sustava, država.
Probleme koji ne mogu biti riješeni mržnjom, ratom ili samouništenjem
već samo mirom, pravdom, poštivanjem svakog čovjeka i narodnosti.
O Majko Crkve! Učini da Crkva uživa slobodu i mir u ostvarivanju svog poslanja spasenja
i da hodeći prema tom cilju postane zrela, do jedne nove zrelosti vjere
i potpuno ujedinjena!
Pomozi nam pobijediti suprotnosti i teškoće!
Pomozi nam otkriti svu jednostavnost, ponos i dostojanstvo kršćanskog poziva!
Pomozi da ne nedostaju radnici u vinogradu Gospodnjem!
Posveti obitelji, bdij nad dušama mladih i srcima djece.
Pomozi nam svladati velike moralne prijetnje koje pogađaju sve oblike života i ljubavi.
Izmoli nam milost trajnog obraćenja, svjedočenja križa i uskrsnuća tvoga Sina. Amen

Odgovori

SVETA MISA UTORAK 17.05.2022 ANDRIJAŠEVCI 18.30 sati + Anica, Anton i Ivan Bilen

X