Bože, Oče moj, trebaš mi

Ljubljeni Oče, hvala ti za sve što imam.. a što mi treba molit ću te iskrenim srcem.

Bože, Oče moj, trebaš mi Ti koji si me htio, koji me ljubiš.

Treba mi ljubav sva ljubav ovog svijeta da se skupi u jednu ljubav u kojoj ću izgarati za Tobom.

Treba mi mir, onaj mir što dolazi od Tebe, da u tome tražim samo Boga svoga.

Da taj blagoslovljeni mir ubije oholost i sve što nije dobro…

I svaku sitnicu koja me udaljava od Tebe.

Treba mi poniznost, da mogu pred svima reći da sam nitko i ništa i da samo želim Tebi služiti.

Treba mi snaga Bože moj da mogu molitvom i žrtvom pomoći one koje si mi dao..

Da ih ljubim, da praštam, volim… Da ne sudim.

Treba mi pomoć da srce očistim Tebi za stan.

O Oče sama ništa ne mogu, nego molim pomoć, molim milosrđe, molim ljubav, sve je od Tebe za nas, za moj spas.

To te molim predragi Oče.

Autor Zdravka Krajina