GALERIJA, NASLOVNICA

UNUTRAŠNJA I VANJSKA OBNOVA CRKVE SV.ANDRIJE ANDRIJAŠEVCI(foto galerija)

Obnova crkve Sv.Andrije u Andrijaševcima. Donosimo slike  obnove unutrašnjosti  crkve koja je završena iznutra a u tijeku je obnova crkve izvana. Pozivamo sve župljane da svojim darom pomognu obnovu crkve u Andrijaševcima! SVOJ DAR MOZETE OSOBNO DONIJETI ŽUPNIKU ILI DATI NAŠIM SAKRISTANIMA. SVOJ DAR MOŽETE UPLATITI NA RAČUN ŽUPE PRIVREDNA BANKA  ŽUPA SV ANDRIJE APOSTOLA,ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI… Continue reading UNUTRAŠNJA I VANJSKA OBNOVA CRKVE SV.ANDRIJE ANDRIJAŠEVCI(foto galerija)

GALERIJA, NASLOVNICA

Kanonska Vizitacija Pomoćnog Biskupa Ivana Ćurića–17.02.2020(galerija)

DANA  17. veljače u našoj župi održana  je  kanonska vizitacija. To je pastoralni pohod biskupa koji prema crkvenim odredbama ima obvezu svake pete godine obići i pohoditi jednu župsku zajednicu. U pohod nam je došao  pomoćni biskup mons. Ivan Ćurić i u našoj župi bio gotovo cijeli dan koji mu je bio ispunjem raznim susretima… Continue reading Kanonska Vizitacija Pomoćnog Biskupa Ivana Ćurića–17.02.2020(galerija)

GALERIJA, NASLOVNICA

PROSLAVA SV ANDRIJE -30.11.2019

Dana 30.11.2019 naše selo i župa Andrijaševci proslavili smo svoj crkveni god i svoga nebeskog zaštitnika sv. Andriju apostola. Sveti Andrija, kao i brat mu Šimun Petar, bijaše ribar na Genezaretskom jezeru u Kafarnaumu, kamo obojica dođoše iz rodne Betsaide. U apostolskom zboru ribari bijahu u većini, iako su bili prisutni i zemljoradnici kao sv.… Continue reading PROSLAVA SV ANDRIJE -30.11.2019

GALERIJA, NASLOVNICA, ŽUPNI ZBOR SV.CECILIJA

ŽUPNI ZBOR SV.CECILIJE ROKOVCI -ANDRIJAŠEVCI-“SLAVA BOGU NA VISINI”-22.11.2019

Mješoviti pjevački zbor sv. Cecilije korijene svoga osnivanja bilježi nekako s dolaskom časnih sestara sv. Križa u naše dvije župe. Od njih osobito ističemo s. Bernardetu, s. Hugolinu i s. Vincenciju. One su udarile temelje onome što danas postoji kao mješoviti župni zbor. Kroz ovih nekoliko desetljeća mnogi su naši župljani pjevali u ovom zboru.… Continue reading ŽUPNI ZBOR SV.CECILIJE ROKOVCI -ANDRIJAŠEVCI-“SLAVA BOGU NA VISINI”-22.11.2019

GALERIJA, NASLOVNICA

NEDJELJNA MISA ZAHVALNICA-ŽUPE ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI-10.11.2019-GALERIJA

MOLITVA ZAHVALE: Gospodine Bože, ja živim od tvoje  providnosti, dobrote i milosti. Zato ti danas zahvaljujem za život, za zdravlje, za moju obitelj i prijatelje i za sve što mi daruješ. Hvala ti za odjeću koja je na meni, hranu koju  jedem, hvala ti što živim i dišem jer ti daješ život svakom biću. Ti… Continue reading NEDJELJNA MISA ZAHVALNICA-ŽUPE ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI-10.11.2019-GALERIJA