MISNA ČITANJA

MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK -27.01.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Sotoni je kraj. III. tjedan kroz godinu Ponedjeljak, 27. 1. 2020. ili: Sv. Anđela Merici, djevica Svagdan ČITANJA: 2Sam 5, 1-7.10; Ps 89, 20-22.25-26; Mk 3, 22-30 BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena IMENDANI: Anđela, Anđelka, Julijan, Vital   Prvo čitanje:2 Sam 5, 1-7.10   Ti ćeš pasti moj izraelski narod.   Čitanje… Continue reading MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK -27.01.2020

MISNA ČITANJA

MISNA ČITANJA-SUBOTA -25.01.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje. II. tjedan kroz godinu Subota, 25. 1. 2020. OBRAĆENJE SV. PAVLA Blagdan ČITANJA: vl.: Dj 22, 3-16 (ili: Dj 9, 1-22); Ps 117, 1-2; Mk 16, 15-18 BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela IMENDANI: Pavao, Ananija, Henrik NAPOMENA: ▪ Završetak molitvene osmine za jedinstvo kršćana.   Prvo… Continue reading MISNA ČITANJA-SUBOTA -25.01.2020

MISNA ČITANJA

MISNA ČITANJA-SRIJEDA -22.01.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Je li dopušteno subotom život spasiti ili pogubiti? II. tjedan kroz godinu Srijeda, 22. 1. 2020. ili: Sv. Vinko, đakon i mučenik Svagdan ČITANJA: 1Sam 17, 32-33.37.40-51; Ps 144, 1.2.9-10; Mk 3, 1-6 BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena IMENDANI: Vinko, Vice, Vinka, Irena, Anastazije   Prvo čitanje:1 Sam 17, 32-33.37. 40-51  … Continue reading MISNA ČITANJA-SRIJEDA -22.01.2020

MISNA ČITANJA

MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK-20.01.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Zaručnik je s njima. II. tjedan kroz godinu Ponedjeljak, 20. 1. 2020. ili: Sv. Fabijan, papa i mučenik; ili: Sv. Sebastijan, mučenik Svagdan ČITANJA: 1Sam 15, 16-23; Ps 50, 8-9.16b-17.21.23; Mk 2, 18-22 BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena IMENDANI: Fabijan, Fabijana, Sebastijan   Prvo čitanje:1 Sam 15, 16-23   Poslušnost je vrednija… Continue reading MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK-20.01.2020