Danas slavimo Isusovo Krštenje

Danas slavimo Isusovo Krštenje, danas slavimo i svoja krštenja.

Dobri Isuse svojom jednostavnošću i poniznošću nikada nisi koristio moć, uvijek si nam pokazivao i učio nas u svemu koliko nas ljubiš.

Mi smo kršteni vodom i Duhom Svetim.

Neka nas sve Duh Sveti, vodi da u našim životima po Duhu Svetom,, naše misli budu svete, da naša djela budu sveta, da ljubimo ono što je sveto, da branim ono što je sveto, i zaštiti nas Duše Sveti da i ja,, mi,, budemo sveti. Amen

AUTOR ZDRAVKA KRAJINA