Devetnica Svetog Lica

Devetnica Svetog Lica, (Mala Krunica Kristova Lica,  Molitva Svetom Licu,    MOLITVA ZLATNE STRIJELE,  LITANIJE PRESVETOM LICU ISUSOVU) može se moliti u bilo koje doba godine, posebno je   dobro moliti u vrijeme korizme.

Image result for Devetnica Svetog Lica"

 Krunici uvijek možemo dodati druge molitve Kristovom Licu: posvetu, prikazanje, zazive… Kao i molitve Božjem Milosrđu ili Ranama Kristovim… „Ovo je povoljan trenutak da se promijeni život! Ovo je vrijeme da dopustimo da nam srca budu dirnuta!… Sve što pojedinac treba učiniti jest prihvatiti poziv na obraćenje… U ovome posebnom vremenu milosrđa…“ (Lice Milosrđa,19). Ova je inicijativa odobrena crkvenom dozvolom zagrebačkog pomoćnog biskupa Msgr. Ivana Å aška

,,Raduj se, kćeri moja; jer se bliži čas kada će se roditi najljepše djelo pod suncem.”  â€“ Gospodinove riječi sestri Mariji od svetog Petra.

Naš Gospodin ovdje govori o davanju zadovoljštine ‘Svetom Licu’, koje je prema Njegovom otkrivenju određeno da bude sredstvo pobjede nad bezbožnim komunizmom i masonerijom za obnavljanje mira u svijetu.”Razmislite o uvredama koje mi se nanose od strane komunističkih udruženja, neprijatelja Crkve i Krista. Oni su stavili svoje ruke na pomazanike Gospodinove (svećenike). No, njihovi zli planovi su uzaludni i neće uspjeti! Želim ustanoviti djelo zadovoljštine! Jer su djela zadovoljštine Svetom Licu ta koja će zadržati Božju pravednost.”(1843)

Prije Fatime, prije stvarnog zahtjeva Blažene Djevice Marije upućenog troje fatimske djece za posvetu Rusije Njezinom Bezgrešnom Srcu i kasnije sestri Luciji oko pobožnosti prvih subota, Gospodin Isus se ukazao karmelićanskoj redovnici u Toursu – u Francuskoj oko 1840. da širi pobožnost ‘Svetom Licu’.

Obraćajući se mistično pobožnoj karmelićanki, Gospodin joj je rekao da obećava, posebno svojim svećenicima, da će ih braniti pred Ocem na Nebu i dati im Njegovo kraljevstvo ako oni, kroz riječi, molitve i spise budu branili Njegov zahtjev u ovom djelu zadovoljštine. Pastiri bi, dakle, i svećenici koji su spremni odgovoriti na ovaj poziv, trebali nastojati, po redovitom postupku, uspostavljati bratovštine Svetoga Lica u svojim župama.

Obećanja za pobožnost Svetom Licu:
(Gospodin sestri Mariji od sv. Petra)
(Prema molitveniku Isuse ja se uzdam u te, objavljenom s dopuštenjem zagrebačkog Nadbiskupskog duhovnog stola od 24. 8. 1976.)
1. Naš Gospodin mi je obećao da će onim dušama koje štuju Njegovo Lice utisnuti crte svojega
Božanstva.
2. „Ovo svakog štovanja dostojno Lice je kao pečat Božanstva, koji posjeduje svojstvo da dušama
koje na nj gledaju utisne sliku Boga.”
3. „Po mojem ćete Licu postići spas mnogih duša. Po tom žrtvenom daru neće vam biti ništa
uskraćeno. O, kada biste znali kako je mojemu Ocu ugodan pogled na moje Lice!”
4. „Po mojem ćete Licu čudesno djelovati.”
5. „Kako se u kraljevstvu može sve nabaviti novcem koji nosi sliku vladara, tako i vi možete dobiti
sve što želite s dragocjenim novcem mojega svetoga čovještva.”
6. „Svi oni koji revno štuju moje Lice u duhu naknade, čine ono što je učinila sveta Veronika.”
7. „Što se više trudite da opet uredite moje Lice koje je svetogrdno bilo iznakaženo, to ću se i ja više brinuti za vašu dušu koja je grijehom bila nagrđena.”
8. „Tko u tom djelu riječju, molitvom ili pismom zastupa Kristovu pravnu stvar, tomu će On biti
branitelj kod svojega nebeskog Oca. U času smrti oprat će lice njegove duše, očistiti ga od svih
grešnih mrlja i povratiti mu prvotnu ljepotu.”
9. „Koliko god puta budeš prikazivala (Isus govori sestri Mariji) Ocu moje Lice, toliko će puta moja
usta zazivati milosrđe.”

Nakon toga je naš Spasitelj izdiktirao molitvu koju je nazvao “Zlatna strijela”, rekavši da će Ga oni koji je budu recitirati ugodno probosti, kao i zaliječiti one druge rane, zadobivene od zlobe grešnika. Ova molitva smatra se samim temeljem djela zadovoljštine. Preporuča se izgovarati je na svakom od trideset i tri zrna krunice Svetoga Lica.

Image result for Devetnica Svetog Lica"

MOLITVA ZLATNE STRIJELE

Neka je uvijek slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, čašćeno i uzvisivano presveto, preslavno, najdubljeg klanjanja dostojno, silno i neizrecivo Ime Božje, na nebu, na zemlji i u podzemlju, od svih stvorenja Božjih i po Božanskom Srcu Gospodina našega Isusa Krista, u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Amen.

Ova predivna odanost datira od same Muke, kada je Veronikin veo ublažio rane na Isusovu licu, izmučenom u boli. Godine 1843. sestra Marija sv. Petra imala je vizije o Isusu koje su zahtijevale predanost Njegovom Svetom licu pod nazivom “Zlatna strelica”. Izvijestila je da je u svojoj viziji vidjela sv. Veroniku kako sa svojim velom briše pljuvačke i blato s Lica Isusova na putu do Kalvarije. Rekla je da se današnja svetogrđa i hule nadovezuju na pljuvačke i blato koje je Veronika obrisala taj dan. Prema riječima sestre Marije od sv. Petra, u njezinim vizijama Isus joj je rekao da je želio pobožnost Njegovom Svetom Licu kao zadovoljštinu za svetogrđa i hule, koja je On opisao kao “otrovne strelice”. Napisala je i molitvu Zlatna strijela Svetoga Lica, koju joj je diktirao Isus. Ova molitva je sada poznato djelo zadovoljštine Isusu Kristu.

Možda poznajete nekoga tko pati od problema s licem, kao što su poremećaji oka, neuralgija, rak kože, gubitak sluha, migrena … molite za njih

Ako vaš dnevni raspored ne dopušta da odete na misu ili da obavljate euharistijsko klanjanje, , uvijek možete uspjeti izgovoriti ovu kratku, ali snažnu molitvu zadovoljštine   prema Svetom licu koji Isus je otkrio sestri Marije sv. Petra: “Neka je uvijek slavljeno neizrecivo Ime Božje “.

Sv Ivan Pavao II. nam je rekao ,Tražite Krista! Gledajte Krista! Živite u Kristu!”

Također možete moliti i   Litanije Svetoga Lica. Sveti Pavao u   2 Kor 3,18,kaže „A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu.”

Zazivajući Sveto Isusovo lice u nadolazećim danima, želim da izgledate slično Veroniki, čije ime znači “istinsku sliku”, ne samo utješeno nego da odražavate   Isusovo lice.

Kakav sjajan i nezaboravan način za početak korizme!

Sluga Božji Leo Dupont (1797. – 1876.), “sveti čovjek iz Toursa”širio je štovanje Kristova lica. Tim u muci popljuvanim i okrvavljenim licem želio je grješnike ganuti na obraćenje i pokoru. U svojoj je kući imao sliku Spasiteljeva lica pred kojom je dan i noć gorjela uljana svjetiljka. Među svijetom se širio glas da je ulje iz te svjetiljke ljekovito pa u Dupontovu kuću navališe prava hodočašća

Molitva Svetom Licu
Isuse, koji si u svojoj okrutnoj Muci postao „prezir ljudi i čovjek boli“, častim tvoje Božansko Lice, na kojemu je nekada sjala ljepota i blagost božanstva, i koje je sada radi mene postalo kao lice gubavca! U ovim iznakaženim crtama ipak prepoznajem Tvoju beskrajnu ljubav i gorim od želje da Te ljubim i učinim da Te svi ljudi ljube. Suze koje su tako preobilno tekle iz Tvojih očiju, čine mi se kao dragocjeni biseri koje želim sakupiti i njihovom beskrajno cijenom kupiti duše siromašnih grešnika.
O Isuse, Tvoje klanjanja dostojno Lice, jedina je ljepota koja očarava moje srce! Zaklinjem Te, utisni svoju Božansku sliku duboko u moje srce, i rasplamti ga svojom ljubavlju, da uskoro dođem do gledanja Tvojeg slavnog Lica na Nebu. Amen.

Image result for Devetnica Svetog Lica"

LITANIJE PRESVETOM LICU ISUSOVU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,  smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože,smiluj nam se!

Sveto Lice Sina, živoga Boga,              (pogledaj nas i smiluj nam se!)
Sveto Lice Isusa Krista,
Sveto Lice našega Otkupitelja, rođena od presvete Djevice Marije,
Sveto Lice, ogledalo Božjeg veličanstva,
Sveto Lice, što ga anđeli uvijek žele gledati,
Sveto Lice najljepšega među ljudskom djecom,
Sveto Lice sjajnije od sunca,
Sveto Lice obliveno krvavim znojem u Getsemaniju,
Sveto Lice, poniženo izdajničkim poljupcem,
Sveto Lice, nemilosrdno udarano zaušnicama,
Sveto Lice svetogrdno popljuvano,
Sveto Lice razderano ubodima trnja,
Sveto Lice osramoćeno pogrdama,
Sveto Lice žestoko udarano trstikom,
Sveto Lice pokriveno smrdljivom krpom,
Sveto Lice, zaliveno suzama,
Sveto Lice, opsovano, pogrđeno i vrijeđano mnogim pogrdama,
Sveto Lice, zamrljano krvlju,
Sveto Lice, zlostavljano na sve načine,
Sveto Lice, utisnuto na koprenu svete Veronike,
Sveto Lice, priklonjeno u smrti Isusovoj na križu,
Sveto Lice Isusovo, čudesno sjajno na svetom Platnu,
Sveto Lice, radosti i naslado nebeskoga dvora,
Sveto Lice, okrepo pravednika na zemlji
Sveto Lice, utjeho ucviljenih,
Sveto Lice, uzore svih kreposti,
Sveto Lice, slasti vjernih duša,
Sveto Lice, ufanje grešnika,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Gospodine!

R. Pokaži nam svoje Lice, svake ljubavi dostojni Otkupitelju!
O. I bit ćemo spašeni.

Pomolimo se! Isuse, moj Otkupitelju, pozdravljam Te, klanjam Ti se i ljubim Te, ponovo
pogrđivana bogopsovkama. Prikazujem Ti po prežalosnom i bezgrešnom Srcu Tvoje božanske
Majke klanjanje svih anđela i svetaca kao miomirisnu žrtvu, i ponizno Te molim da snagom svoga
svetoga Lica uspostaviš i obnoviš u meni i u svim ljudima Svoju sliku, koja je iznakažena našim
grijesima! Amen!

Vječni Oče, prikazujem Ti po prečistim rukama bezgrešne Djevice svakoga klanjanja predostojno
Lice Tvojega ljubljenoga Sina kao naknadu za psovke proti Tvojemu svetom Imenu i za obraćenje
bijednih grešnika! Amen!

Mala Krunica Kristova Lica, koju molimo s vjerom i ljubavlju,   napisao bl. Honorat KoźmiÅ„ski, poljski kapucin; moli se na pet desetica, kao kod Krunice BDM):

Uvodna molitva:

Naš Oče, pogledaj prežalosno Lice svoga Sina i po zaslugama
Njegove Muke oprosti nam grijehe;
I obrati naša srca, da Ti što gorljivije služimo. Amen.

Sva „velika“ tj. središnja zrna:

Pokaži nam, Gospodine, Lice svoje;
I bit ćemo spašeni! (Ps 80, 4)

Sva „mala“ zrna tj. desetice:

Pogledaj, Bože, Kristovo Lice;
I smiluj se nama! (Ps 84, 10)

Na kraju:  Neka uvijek i svugdje bude hvaljeno i slavljeno uzvišeno Božje Ime, od svega stvorenja i od Božanskog Srca Isusa Krista;  Prisutnog u Presvetom oltarskom sakramentu. Amen.

“MOTRITE MOJE LICE, JA ĆU ULIJEVATI SVOJU LJUBAV U VAÅ A SRCA”
Isus blaženoj sestri Pierini De Micheli (1890. – 1945.) „apostolici pobožnosti Licu Kristovu”
»Želim da moje Lice, na kojemu se ogleda unutarnja žalost moje Duše i bol i ljubav moga Srca, bude više štovano… Onaj tko me štujući promatra, tješi me…

Tko će dati poljubac ljubavi mojemu Licu, da učini zadovoljštinu za poljubac Jude?…

Svaki put kad motrite moje Lice, ja ću ulijevati svoju ljubav u vaša srca i po štovanju mojega Svetoga Lica mnoge će duše zadobiti spasenje… «