Kako se boriti protiv sedam glavnih grijeha

S čim vodiš najžešću borbu?  

Protiv oholosti: ponizno (po)slušaj!

Protiv škrtosti: rado darivaj!

Protiv bludnosti: bori se!

Protiv zavisti: moli!

Protiv neumjerenosti: posti!

Protiv srditosti: budi miran!

Protiv lijenosti: radi savjesno!

Izvor: https://book.hr/