Križni put iz starog molitvenika

Križni put je stoljećima uvriježena pobožnost u Katoličkoj Crkvi (također i u Evangeličkoj i nekim protestantskim Crkvama), koja svoje korijene vuče iz vremena srednjovjekovnih hodočašća u Svetu zemlju, kada su se obilazila mjesta Isusove muke i stradanja u Jeruzalemu, a s vremenom se odande pobožnost proširila po cijelom  svijetu.U križnom se putu kroz 14 postaja, prikazanima kroz slike ili kipove, u crkvama ili na otvorenim mjestima, hodeći od postaje do postaje, razmatra Kristova muka od trenutka kada je Isus osuđen na smrt do trenutka polaganja njegova  mrtva tijela u grob.  Pobožnost započinje pristupnom molitvom, nakon čega slijedi 14 molitava, za svaku postaju po jedna, a između svake postaje se pjeva po jedna strofa korizmene tužaljke Stala plačućtužna mati te završava zaključnom molitvom.

Također, svaka postaja započinje responzorijem, odnosno predvoditelj započne: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te a puk na to odgovara: Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio. Stari je i predivan običaj da  tada svatko, tko god to može fizički, poklekne desnim koljenom do zemlje i zastane u takvom sabranom stavu poniznosti na trenutak.

Po završetku molitve svake postaje moli se Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, a onda opet predvoditelj zazove: Smiluj nam se, Gospodine! na što narod doda: Smiluj nam se!

Pobožnost križnoga puta posebno je vezana uz dva dana u tjednu: utorak i napose petak (kao dan Kristove muke i smrti), a s obzirom na liturgijsko vrijeme, naročito se moli u korizmi. No, ne postoji nikakav strogi propis, tako da se  moljenje križnoga puta češće organizira i u neke druge dane u tjednu, posebno, uz utorak i petak, u srijedu i nedjelju, a mnogi ga, bilo privatno, bilo javno, mole i izvan korizmenoga vremena.

Uobičajeno je, barem kod pučkoga križnoga puta, koji donosimo niže, da predvoditelji pristupnu i zaključnu molitvu mole klečeći na najnižoj stepenici oltara, a također za to vrijeme i narod, u dubokoj sabranosti,  kleči na svojim mjestima.  Iako se posljednjih godina takav pokornički stav počeo bitno zanemarivati, pa se npr. sve rjeđe kleči i kod križnoga puta, valja imati u vidu kako je upravo to klečanje i poklecanje kod svake postaje, kao znak posebne spremnosti na svojevrsno sudjelovanje u Kristovoj muci,  nešto što ne bi trebalo zanemarivati,  nego, naprotiv,  posebno njegovati.

U tom smislu valja imati na umu kako  određenu devalvaciju križnoga puta prouzrokuje i  uvođenje mnogih novih križnih putova znanih i neznanih autora, od kojih nemaju svi jednaku vrijednost, a neki se gotovo čine i neprimjerenima.  Pučki križni put mnogi  vjernici znaju napamet i, iako je možda napisan jednostavnijim i teološki slabijim rječnikom od nekih drugih, zasigurno je najljepši, najdraži i iskustveno najsnažniji križni put  srednjim i starijim generacijama, pa ga nije dobro zanemarivati. Naprotiv, upravo zbog te njegove posebnosti, treba ga naročito njegovati.

 


 

 

PUČKI KRIŽNI PUT

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
O. Amen.

PRISTUPNA MOLITVA

Milostivi Bože, Isuse Kriste! Evo moja duša s Tvojom rastuženom Majkom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje gorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ, što sam ga svojim grijesima zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

(Idući k prvoj postaji, pjeva se ili moli:)

Stala plačuć tužna Mati,
Gledala je kako pati
Sin joj na križ uzdignut.

 

PRVA POSTAJA
Isusa osuđuju na smrt

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj, nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj, kako ga krivo optužuju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta! Razdražen narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: “Propni ga, propni!” Osudiše ga. On drage volje prima osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnoga prokletstva.

POMOLIMO SE:  Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. I ja sam Te osudio svojim zlim življenjem. Oprosti mi! Daj mi milost, da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Oče naš Zdravo Marijo Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Dušom njenom razboljenom,
Rastuženom, ražaljenom,
prolazio mač je ljut.

 

DRUGA POSTAJA
Isus prima na se križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj teški križ što ga na Isusa navališe njegovi neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Njegova sveta ramena tište tvoji grijesi i grijesi sviju ljudi, a ti se još nećeš popraviti! Å to prije skini sa sebe teško breme svojih grijeha u skrušenoj i valjanoj ispovijedi.

POMOLIMO SE: Blagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno na sebe primio križ što Ti ga prirediše moji grijesi i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.

Oče naš Zdravo Marijo, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

O koliko ucviljena
Bješe ona uzvišena
Majka Sina jedinog!

 

TREĆA POSTAJA
Isus pada prvi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Kako su teški naši grijesi! Pod njihovim teretom pada onaj, koji sve drži svojom svemoćnom riječju; pada zato, da se mi podignemo iz svojih zloća. Gledaj, kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost, i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio

POMOLIMO SE: Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom mojih grijeha padaš Ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh! Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od Tvoje ljubavi. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući
Blaga Mati gledajući
Muke slavnog Čeda svog

 

ČETVRTA POSTAJA
Isus susreće svoju svetu Majku

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj žalosnu Isusovu Majku, kako rasplakana ide za svojim Sinom! Kolika joj bol obuze srce, kad ga vidje onako nagrđena i izmučena! A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i naši grijesi. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Spasiteljevoj Majci? Ne, nikada više!

POMOLIMO SE: Dragi Isuse! Molim Te za onu tugu, što si je podnio kad si susreo svoju Majku: udijeli mi pravu pobožnost prema svojoj svetoj Majci. A ti, žalosna Majko, pomozi mi, da se uvijek spominjem muke tvoga Sina, i da po njoj dođem u nebo. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Koji čovjek ne bi plako
Majku Božju videć tako
U tjeskobi tolikoj!

 

PETA POSTAJA
Å imun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križ, ali tvrdo ljudsko srce nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu vratio život; sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, njegovim neprijateljima drugo, već da prisile Å imuna da pomogne Isusu nositi križ. O sretna li Å imuna! A kako ti nosiš križ?

POMOLIMO SE: Mili moj Isuse! Prosvijetli me svojom milošću, da spoznam kolika je vrijednost Tvojega križa; i daj mi milost da križ, od Tebe meni poslan, zagrlim i nosim drage volje dokle god Ti hoćeš. Amen.

Oče naš,  Zdravo Marijo Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Tko protužit neće s Čistom,
Kada vidi gdje za Kristom
Razdire se srce njoj?

 

ŠESTA POSTAJA
Veronika pruža Isusu rubac

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Među silnom svjetinom, koja se naslađivala Isusovim mukama, našla se jedna pobožna žena koja požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku svoga svetoga obraza, utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!

POMOLIMO SE: Dobri Isuse, koji si smrtnim znojem svoga lica meni spasio život: daj, vrati mojoj duši ljepotu koju je primila na krštenju! Daj mi onako nježno srce, kakvim Ti je sveta Veronika pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljeg svoje muke. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Zarad grijeha svoga puka
Gleda njega usred muka,
I gdje bičem bijen bi.

 

 

SEDMA POSTAJA
Isus pada drugi put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Eto, i opet pada Isus, da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na svetom tijelu! Ali još više nego rane bole ga tvoji grijesi, u koje jednako padaš. Prigni već jednom svoju oholu glavu, budi od srca ponizan i nauči se, Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha, strpljivo podnositi svaki križ!

POMOLIMO SE: Ljubljeni Isuse! Ti opet padaš pod teškim križem. Molim Te za boli, što si ih oćutio kod ovoga pada. Digni me iz mojih grijeha, i ne daj da se ikada više u njih vratim. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo¦, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Gleda svoga milog Sina,
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom odijeli.

 

OSMA POSTAJA
Isus tješi jeruzalemske žene

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Bogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena, i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: Kćeri jeruzalemske, ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i svoju djecu! I tebi Isus veli isto, što je rekao ženama: Ne oplakuj, sinko, mene, nego oplakuj sebe i svoje grijehe! A gdje su tvoje suze, da oplačeš svoje grijehe?

POMOLIMO SE: Dragi Isuse, koji oplakuješ naše grijehe više nego svoju muku, daj mi milost, da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede, što sam Ti ih nanio, i da zavrijedim veseliti se s Tobom u nebeskom kraljevstvu. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Vrelo milja, slatka Mati,
Bol mi gorku osjećati
Daj, da s tobom procvilim!

 

DEVETA POSTAJA
Isus pada treći put pod križem

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo ljudskoga spasenja. Zašto ti nećeš nositi križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ, da živiš uvijeke.

POMOLIMO SE: Dobri Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao i prigrlio križ da dovršiš za me žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost da sa strahom i trepetom mislim na spasenje svoje duše, i da me breme grijeha ne obori u vječni ponor, odakle nema spasenja. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Neka ljubav srca moga
Gori sveđ za Krista Boga,
Da mu u svem omilim.

 

DESETA POSTAJA
Isusa svlače

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Gledaj, kako Isusovi krvnici svukoše s njega i odijelo! Oh, strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo sveto i čisto tijelo izvrgava se ruglu. Zbog naše tašte gizde i puste taštine on mora podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela, da nas zaodjene odijelom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

POMOLIMO SE: Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja sa sebe svučem staru zlu ćud i zle požude. Daj, da sve što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a Ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

Oče naš Zdravo Marijo Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta
Tisni usred srca mog!

 

JEDANAESTA POSTAJA
Isusa pribijaju na križ

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Zamisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete Isusove ruke, koje su ljudima učinile toliko dobra! Zamisli kako mu probijaju noge koje su koračale jedino za ljudsko spasenje! Å to si ti zaslužio, koji si svojim rukama počinio tolike nepravde, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu? Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti: bolje na ovom svijetu, nego li na drugom.

POMOLIMO SE: Klanjam Ti se, moj Isuse, i molim Te za tvoju svetu muku: daj da mi protrnu sva uda od svetoga straha. Daj da razapnem grješne požude svoga tijela i da vazda budem tvoj. Amen.

Oče našâ, Zdravo Marijo¦, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Neka dođu i na mene
Patnje za me podnesene
Sina tvojeg ranjenog.

 

DVANAESTA POSTAJA
Isus umire na križu

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Spasitelj visi na križu u groznim mukama, a njegovi ga neprijatelji još ruže i grde. Ali on ih ne proklinje, već za njih moli: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!” Opraštaš li i ti svojim neprijateljima? Isus je umro, da mi živimo. Svojom smrću Isus je pobijedio smrt.

POMOLIMO SE: Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo, molim Te, pritegni me k sebi na sveti Križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali Te molim, smiluj mi se poradi pregorke svoje smrti, i daj da jednom, s križem u ruci, umrem u Tvojoj milosti. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Daj mi s tobom suze livat,
Raspetoga oplakivat,
Dokle diso budem ja.

 

TRINAESTA POSTAJA
Isusa skidaju s križa

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Promisli, koliku je bol morala oćutjeti blažena Djevica Marija, kad joj u krilo položiše mrtvo tijelo ljubljenog Sina! Grijeh probode mačem neopisive žalosti njezino majčinsko srce. Oplači svoje grijehe i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnog pada, da je i opet ljuto ne ucviliš.

POMOLIMO SE: Rastužena Majko Isusova i moja Majko! Molim te za onu ljutu bol, što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskog Sina: primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo. Amen.

Oče našâ Zdravo Marijo, Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

U tvom društvu uz križ stati,
S tobom jade jadovati
Želja mi je jedina.

 

ČETRNAESTA POSTAJA
Isusa polažu u grob

P. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
O. Jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem, iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto Tijelo u novu grobnicu, u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No, Isusovo tijelo nije ostalo u grobu, slavno je ustalo iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela, da tako slavno ustane na vječni život.

POMOLIMO SE: Isuse, začetnice života, daj da na tvom grobu oživim novim životom i da, umrijevši posvema grijehu, s tobom jednom uskrsnem na vječni život. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo Slava Ocu

P. Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se!

Kada dođu smrtni časi,
Kriste, Bože, nek me spasi
Majke tvoje zagovor.

Kad mi zemlja tijelo primi,
Dušu onda uzmi ti mi
U nebeski blažen dvor.

ZAVRŠNA MOLITVA

Dobri Isuse! Zahvaljujem Ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu! Ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost tvoje svete Krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i uvedi me poslije ovoga života u vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova, pod križem žalosna, Majka Marija.

HVALA STRANICI Vjera i Djela