Krunica Djeteta Božjeg

Muči li te ponekad osjećaj nesigurnosti, odbačenosti, manje vrijednosti?
Pomisliš li nekada kako nikome nije stalo do tebe, kako te nitko ne voli? Osjećaš li se “usamljeno” pored toliko ljudi oko tebe?
Ako je tvoj odgovor na ova pitanja DA, onda moli ovu kratku lijepu krunicu, KRUNICU DJETETA BOŽJEG i sve će to nestati.
Božja ljubav liječi SVE i donosi mir i radost u srce.

 

KRUNICA DJETETA BOŽJEG

Križić: Znak križa +

1. zrnce: Oče naš…

3. zrnca: 3x Slava Ocu…

Zaziv: Gospo od duhove pomoći, moli za nas!
Isuse, blagoslovi mene, moju obitelj i cijeli svijet.

 

1. Ja sam dijete Božje, mene Bog voli!
Ne boj se dušo moja! – 10x

2. Ja sam dijete Božje, mene Bog voli!
Raduj se dušo moja! – 10x

3. Ja sam dijete Božje, mene Bog voli!
Blagoslovi me Isuse! – 10x

4. Ja sam dijete Božje, mene Bog voli!
Čuvaj me Isuse! – 10x

5. Ja sam dijete Božje, mene Bog voli!
Vjerujem da će sve biti dobro! Hvala ti Isuse! – 10x

-Kraj: Oče naš..