KRUNICA KRVI KRISTOVOJ

Krunica Predragocjene Krvi Kristove se moli na posebnoj krunici koja ima 33 zrnca. Ovaj broj predstavlja broj Isusovih godina.

 

Krunica Predragocjene Krvi Kristove se moli ovako:

Učinimo znak križa i počinjemo zazivima:.

 
-Bože u pomoć mi priteci,  -Gospodine pohiti da mi pomogneš  (1x Slava Ocu)

Najava otajstva.  Čitanje odlomka iz Svetog pisma.  
Može se kratko razmatrati svako otajstvo a zatim molimo 5x Oče naš i 1x Slava Ocu.  
Samo nakon sedmog otajstva molimo 3x Oče naš i 1x Slava Ocu.
Poslije svakog otajstva (iza Slava Ocu) molimo zaziv:
-Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim  -Koje si otkupio dragocjenom Krvlju!

1. Otajstvo:  GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD OBREZANJA
Kad prođe osam dana i kad je dijete trebalo obrezati, nadjenuše mu ime Isus. (Lk 2, 21)
Molitva:
Pomozi mi, Isuse molim te, očuvati Tvoju sliku u sebi, sliku djeteta Božjega koju sam dobila na krštenju. Pomozi mi svakodnevno obrezivati moje srce, moje misli. Neka me, Isuse, Tvoja presveta Krv koja je potekla kod obrezanja ojača i da sa tom snagom u sebi hrabro koračam naprijed, da živim pošteno unatoč svojim protivštinama, te da se ne bojim i ja dati kapljicu svoje krvi za napredak Kraljevstva Božjega na zemlji. Amen.
(5x Oče naš Slava OcuTebe dakle molimo)

 

2. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV U SMRTNOJ BORBI U GETSEMANSKOM VRTU
I jer je bio u smrtnoj stisci, molio se usrdnije. I njegov je znoj bio kao kaplje krvi što su tekle na zemlju. ( Lk 22, 44)
Molitva:
Gospodine Isuse, molimo te da po toj Tvojoj muci u Getsemanskom vrtu udijeliš i nama svjetlo i snagu da ne očajavamo kada nas snađu razne poteškoće, već da se i mi obratimo k Ocu i molimo s pouzdanjem da će nas ohrabriti, ojačati i pomoći nam da ispunimo volju Božju, s vjerom da je upravo to za nas najbolje. Amen.
(5x Oče naš Slava OcuTebe dakle molimo

 

3. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD BIČEVANJA
Tada im pusti Barabu, a Isusa bičeva i predade da se razapne.(Mt 27, 26)
Molitva:
Hvala Ti, Isuse, za Tvoju prolivenu Krv koju si prolio za nas kod bičevanja. Hvala Ti za toliku ljubav prema nama i hvala Ti što smijemo tu Tvoju krv, koju si prolio radi naših grijeha, prikazivati i danas nebeskom Ocu kao zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe cijeloga svijeta.
(5x Oče našâSlava Ocu Tebe dakle molimo

 

4. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD KRUNJENJA TRNOVOM KRUNOM
Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga:Zdravo, kralju Židovski! (Mt 27, 29)
Molitva:
Vječni Oče, daj nam milost poniznosti. Iz oholosti nastaju ratovi i razni sukobi. Iz oholosti i sebičnosti mi smo napeti i osjetljivi na svaki nedostatak i na mišljenje drugog ako se ne podudara s našim.
Nismo slobodni kad nismo ponizni. Oče, daj nam poniznost. Daj da iskoristimo sva poniženja kao stepenice da uđemo u dublje zajedništvo s Tobom.  (5x Oče našSlava OcuTebe dakle molimo

 

5. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV NA KRIŽNOM PUTU
I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.Iv 19, 17)
Molitva:
Gospodine, nauči nas ljubiti, nauči nas strpljivo podnositi križ svakidašnjice, Tebi za ljubav, Tebi koji si podnio muku i smrt da bi nama darovao život. Nauči nas da i mi prepoznajemo volju Očevu čak i preko križa i da se spremno odazovemo kada i na nas dođe red da damo kapljicu svoje krvi. Amen.  (5x Oče naš Slava OcuTebe dakle molimo

 

6. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD RAZAPINJANJA
I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: Oče, oprosti im, ne znaju što čine! (Lk 23, 33-34)
Molitva:
Hvala Ti, Isuse, za Tvoju pregorku muku koju si podnio za nas. Hvala Ti što si nam darovao Majku koja nas pred prijestoljem Božjim zagovara. Hvala Ti što si posvetio križ i što te sada možemo prepoznati u našim križevima i križevima naših bližnjih.
Molimo Te, Isuse, za sve one kojima je križ pretežak, koji su u teškim bolestima, ili su izgubili nadu, neka im Tvoja presveta Krv bude snaga i svjetlo da se poput tebe mogu predati u volju Očevu. Amen.
(5x Oče naš Slava Ocu Tebe dakle molimo

 

7. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD PROBIJANJA BOKA
Kad dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.(Iv 19, 33- 34)
Molitva:
Gospodine Isuse Kriste, molimo te po zaslugama tvoje prolivene Predragocjene Krvi za jedinstvo svih kršćana, za one koji te još ne poznaju i za one koji su grijehom odvojeni od tebe. Čuvaj svoju Crkvu od svake zablude i nemara, udijeli našem narodu i svim narodima zemlje potrebne milosti da žive u dostojanstvu djece Božje. Amen.
(3x Oče naš Slava Ocu Tebe dakle molimo

 

ZAVRŠNA MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, hvala Ti što si nam po razmatranju prolijevanja Tvoje Predragocjene Krvi pokazao put bezuvjetne ljubavi. Hvala Ti, Isuse, što si darovao svoj život za naše otkupljenje. Pomozi nam da se u svim situacijama našega života sjetimo cijene našega spasenja i da od svega srca odgovorimo Tvojoj ljubavi. Amen.

Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus!
Koji nas je otkupio svojom Krvlju!

(Kraći oblik Krunice moli se ovako: Umjesto 5 x Oče naš samo 1x ali još uz svako otajstvo 1x Zdravo Marijo.)

2019-09-24_211140

LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,
Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,  
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,  
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,  
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,  
Krvi Kristova, na križu prolivena,  
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,  
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,  
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,  
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,  
Krvi Kristova, snago mučenika,  
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,  
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,  
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna.

Jaganjče Božji,  koji oduzimaš grijehe svijeta,  oprosti nam Gospodine.

Jaganjče Božji,  koji oduzimaš grijehe svijeta,  usliši nas Gospodine.

Jaganjče Božji,  koji oduzimaš grijehe svijeta,  smiluj nam se.

R. Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom.
O. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

 
Pomolimo se.

 Oče, koji si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

https://vjeraufanjeljubav.com.hr/