MOLITVA DUHU SVETOM ZA ČUDOTVORNU POMOĆ

Isuse dragi, izlij na mene Svoga Duha Svetog, jer ga silno trebam. Želim da mi dade hrabrost i snagu, kao što je dao i tvojim apostolima. Da mi dade snagu i razumijevanje poslanja, na koje sam u svom životu pozvan. Neka me Duh Sveti nauči što trebam znati.

Molim za izljev Duha Svetoga, da me obnovi u vjeri i ljubavi. Duše Sveti, djeluj u meni i posluži se sa mnom, neka po Tvojoj sili i ja donašam Isusa u svijet. Raspali taj žar u meni, da Isusa mogu i drugima svjedočiti. Isuse pomozi mi, da pomoću Duha Svetog doživim obnovu vjere.

Daj da budem ispunjen Tvojim Svetim Duhom, da mi dade mudrosti i dar uviđanja, da bi i druge potaknuo na molitvu. Daj, da se obnovim po Tvom Svetom Duhu i da ozdravim. Pročisti me Isuse svojim Svetim Duhom da odagna i sav strah, koji je u meni, jer je on najbolje oružje protiv straha.

thai-ch-hamelin-chokdidesign-cyOgYywC_KQ-unsplash

Duše Sveti, pomozi mi da Isus govori u meni i po meni. Ja želim dobiti krštenje u Tebi. Ti si pokretač svega što se događa po Božanskoj sili i volji. Daj da Tvoji darovi postanu stvarnost u mom životu.

Dođi, Duše Sveti i ispuni me! Dođi Duše Sveti u moj um da Te mogu razumjeti! Dođi Duše Sveti u moje uši, da mogu čuti što mi govoriš! Dođi Duše Sveti na moje usne da mogu propovijedati Isusa i Njegovo Evanđelje! Dođi Duše Sveti u moje srce kako bih mogao ljubiti, jer sam bez Tebe vrlo slab i ništa sam.

Hrvatski katolički radio