Molitva klanjanja Bogu

Klanjajmo se neprestano Gospodinu u njegovim dobročinstvima.

Blagoslivljajmo njegovu dobrostivost, navješćujmo njegovu blagost, klanjajmo se njegovoj veličini, veličajmo njegovu moć.

Klanjajmo se neprestano Gospodinu i onom što on jest.

Gospodin je po naravi dobar, blag bez strogosti, lijep bez prijekora, velik bez mjere. Nikog nema njemu slična.

Prašta ili kažnjava, stvara ili uništava, u svemu je dobrostiv.

Klanjajmo se neprestano Gospodinu i onom što On jest.

On sam je svet, pravedan u svojim sudovima, velikodušan u svojim darovima, blag onima koji ga ljube.

Svojom svemoći On je prisutan na svakom mjestu i zemlja i Nebo puni su njegove prisutnosti.

Klanjajmo se neprestano Gospodinu i onom što On jest.