Molitva sv Marti

O, Sveta Marto, ti divna ženo! Tebi se utječem u mojim nevoljama i uzdam tvojoj pomoći u mojim iskušenjima.

Ponizno te molim da me utješiš u mojim brigama i teškoćama.

Po velikoj radosti koja ti je ispunila srce kad si u svom domu u Betaniji pružila utočište

Spasitelju svijeta, molim te zagovaraj moju obitelj da sačuvamo Boga u svojim srcima i

da budemo pošteđeni oskudice, a osobito te molim za milost:  (tu kažemo nakanu na koju molimo.)

Oče naš
Zdravo Marijo
Slava Ocu

i 3x «Sveta Marto moli za nas».