MOLITVA SVETOME JOSIPU KOJI SPAVA

Sveti Josipe, ti si čovjek kojega je Svevišnji jako ljubio.

Anđeli Gospodnji ukazivali su ti se u snovima, dok si spavao, upozoravali te i vodili dok si skrbio za Svetu obitelj.

Bio si šutljiv i snažan, odan i hrabar zaštitnik. Dragi sveti Josipe, dok prebivaš u Gospodinu, siguran u njegovu apsolutnu moć i dobrotu, pogledaj na me.

Sveti Josip spava

Molim te, primi moju potrebu u svoje srce, sanjaj je i prikaži je svome Sinu (navedi svoju molbu).

Zatim mi pomozi, dobri sveti Josipe, da čujem Božji glas, da ustanem i da sve činim s ljubavlju.

Radosno hvalim Boga i zahvaljujem mu. Sveti Josipe, ljubim te. Amen.