Molitva za dobre odluke

Gospodine,Ti si me stvorio kao i sve oko mene.

Znaš što je najbolje za mene i za one koje volim.

U tišini ovog trenutka pomozi mi da znam što mi je potrebno da znam  da bih djelovao onako kako Ti tražiš od mene.

Neka odluke koje ću danas donositi
budu motivirane mojom ljubavlju prema Tebi
i ljubavlju prema ljudima oko mene,ali i čistom ljubavlju prema sebi samom,jer poznato mi je koliko me Ti voliš.

Neka to bude Tvoj glas koji će me danas poučavati i Tvoja ljubav koja će me voditi.
Amen.