Molitva za potpuno pripadanje Isusu

Gospodine Isuse, podari mi:

Da spoznam Tebe i da upoznam sebe;

 

Da ne želim drugo osim Tebe;

Da napustim sebe, a ljubim Tebe;

Što radim, neka je poradi Tebe;

 

Da ponizujem sebe, a uzvisujem Tebe;

Da uvijek mislim samo na Tebe;

Da se odričem sebe, a živim za Tebe;

Štogod mi došlo da primam od Tebe;

 

Da “proganjam” sebe, a slijedim Tebe;

I da uvijek želim slijediti Tebe;

Da bježim od sebe, a tražim zaštitu kod Tebe;

I da budem dostojan Tvoje obrane;

Da se bojim za sebe i da se bojim uvrijediti i izgubiti Tebe;

Da se ne uzdam u sebe, nego uvijek u Tebe;

I da se nađem među Tvojim izabranima;

Da ni za što istinski ne marim, osima za Tebe;

Da budem vazda poslušan i da ljubim radi Tebe;

Da budem siromašan radi Tebe;

Tako me pogledaj da zavolim samo Tebe;

Zovi me da Te vidim, da Te gledam licem u lice:

Da navijeke uživam gledajući Tebe! Amen.

Sv. Augustin