POKAŽI MI ISUSE…

Pokaži mi, Isuse Kriste, kako da nadem vrijeme za molitvu, da nadem vremena za tebe,vremena da ti govorim, vremena da te slušam.

Da nađem vremena za tebe zaustavljajući tok
mojih zanimanja, čuvajući za tebe u svakodnevnoj buci trenutke tišine.

Da nađem vremena za tebe, da predam svoje oči bistrini tvojih, i da te pitam o onome što moram činiti, misliti, reći, poduzeti.

Da nadem vremena za tebe,Stvoritelju moga vremena, i da ti vratim radosno,zahvalna srca, trenutke što mi ih daje tvoja dobrota.

Da nađem vremena za tebe ne odgadajući
neprestano trenutak sastanka, ne odlažući ga
do zadnjeg časa zamornog dana da ti ne bih dala samo ostatke već potrošenog vremena,
jer ti moraš biti na prvom mjestu, kao prva ljubav.

Da nađem vremena za tebe, vrijeme koje zaslužuješ,vrijeme koje očekuješ, vrijeme koje mi je potrebno da u tebe uroni moj život i djelovanje