PRIPRAVA ZA KRŠTENJE

Poštovani roditelji!

 

S radošću Vas pozdravljam i na ovaj način nakon što smo se i usmeno dogovorili o krštenju Vašeg djeteta. Crkva se raduje Vašoj roditeljskoj odluci da krstite svoje dijete i tako na njemu ispunite  prvi dio  gornje rečenice koju je Isus izgovorio. Namjerno kažem ”prvi dio” jer je krštenje samo početak, a u godinama koje su pred Vama trebat će ispuniti i  drugi dio  gornje rečenice: učiti svoje dijete da čuva sve što nam je Isus zapovjedio. To ćete činiti kao prvi vjeroučitelji svoje djece kroz vjernički odgoj i primjer kojeg ćete kao vjernici pružiti svome djetetu. Tome se Crkva još više raduje jer će tek tada krštenje postati dio života vašeg djeteta, a ne samo mrtvo slovo na papiru ili neki davni događaj koji se dogodio u početku života.

Krštenje je za nas kršćane nešto puno više od jednog ”svetog obreda” kojeg će svećenik izvršiti na vašem djetetu! Ono je sakrament koji nas obilježava za cijeli naš život, koji nas čvrsto sjedinjuje s Bogom čineći nas ne samo Božjim stvorenjem, nego Božjim djetetom. To je veliki dar Božji! Krštenje je za nas tako veliki događaj da ga smatramo svojim drugim rođenjem.

Image by Jeff Jacobs from Pixabay

Po krštenju se događa, kako rekoh, sjedinjenje s Bogom koje nas, ako Boga slušamo, vodi u vječni život. Nakon što nas smrt rastavi ovdje u zemaljskom svijetu, Bog će nas ponovno sjediniti u svom nebeskom svijetu. Dakle, krštenjem smo usmjereni prema uskrsnuću. To je krajnji cilj života s Bogom ovdje na zemlji. Zato će za vaše dijete biti sudbonosno važno da ga od malih nogu  upoznate s dragim Bogom, da ga učite prve  dječje molitvice  i da ga, čim osjetite da je sposobno, počnete  voditi na nedjeljnu svetu misu. Tako će Bog malo po malo postajati dio njegovog života, a ne neki stranac ili ”servis” kojem se dolazi samo ”kad zagusti” u životu.

Vjeronauk kojeg će vaše dijete pohađati u školi i župi neće dakle biti ni izdaleka tako uspješan ako on zapravo ne bude nadogradnja na ono što će dijete primiti  od vas kao prvih odgojitelja u vjeri prije nego krene na vjeronauk. Boga se ne upoznaje sa 6 ili 7 godina, nego čim dijete progovori, čim počne shvaćati svijet oko sebe. Uzalud ćemo mu mi na vjeronauku govoriti o Bogu, ako ga ne upozna preko vas ranom djetinjstvu, u svojoj obitelji.

Zato se nadam da će krštenje Vašeg djeteta koje ste od Crkve zatražili biti za Vašu obitelj doista početak jednog rasta i sazrijevanja u vjeri u kojem će Bog imati mjesto u Vašim životima koje mu pripada, ne sporedno, nego ono glavno!

Uvjet za krštenje je vjera! Budući da Vaše dijete nema svoju vjeru ono se krsti u vjeri Vas roditelja i kumova. U tom smislu potrebno je da Vašu želju za krštenjem Vašeg djeteta prate i neki izvanjski znakovi vjere. Navest ću ovdje samo tri i to jer su ove stvari teško mjerljive navodimo samo minimum onoga što bi govorilo o Vašoj vjeri! Ponajprije vjera se živi u jednoj konkretnoj zajednici Crkve župi. Stoga jer tražite krštenje koje se plodonosno prima i živi isključivo u zajednici Crkve, potreban je i Vama barem minimum u sudjelovanju u životu Vaše župne zajednice, a to zapravo znači da za velike blagdane idete na misu i barem ponekad nedjeljom. Ako je tako, sigurno Vas župnik već poznaje, barem iz viđenja. Drugi minimum onog ”vjerničkog života” spada na božićni blagoslov obitelji u kojem vas ja kao župnik posjećujem u Vašem domu i s Vama i za Vas molim Božji blagoslov, ali Vas kao Vaš župnik i upoznajem i na neki način pratim u Vašem vjerničkom životu. I na koncu kao treći minimum, ističem kako vrlo važnu ulogu u životu vjernika igra i peta crkvena zapovijed koja kaže da doprinosimo za potrebe Crkve. Budući da Vaša župa živi i funkcionira, tj. održava sve prostore i redovito djeluje isključivo od darova svojih vjernika, važno je da i na tom području učinite barem minimum, a to je da platite godišnji obiteljski dar  lukno u simboličnom iznosu od 150 kn godišnje po bračnom paru ili 75 kn za samohrane roditelje! Statistika naše župe kaže da 80% vjernika ne ide redovito na misu, to znači da im je tih 150 kn jedini doprinos životu župe budući da kod bogoslužja ne doprinose kroz milodare redovitom životu župe.

Image by Gerd Altmann from Pixabay
Na kraju nekoliko kratkih uputa

 

Krštenja se u našoj župi slave prvu i posljednju nedjelju u mjesecu! Krštenje treba prijaviti barem dva tjedna prije željenog termina, a dobro je i ranije! Kum kod krštenja može biti rimokatolik koji je primio sve sakramente inicijacije: krštenje, potvrdu i euharistiju, a ako je u braku i ženidbu. Uz roditelje kum je jamac da će dijete biti odgojeno u vjeri pa je stoga uz ovaj pravni minimum da kum ima sve sakramente vrlo poželjno da te sakramente prati i dobar kršćanski život. Kum koji nije iz naše župe treba donijeti potvrdu da može kumovati kod krštenja. Osobe koje su bile crkveno vjenčane pa su se ponovno civilno vjenčale ne mogu biti kumovi kod krštenja! Nadalje, potrebno je za dijete nabaviti krsnu svijeću i haljinicu koja je simbolična, a možete ih nabaviti i u našem župnom uredu. Pred samo krštenje, obično petkom navečer, bit ćete pozvani na pripravu zajedno s kumom svoga djeteta u župni ured. Ta priprava uz duhovno značenje prilika je da se i dogovorimo oko tijeka samog slavlja kao i ostalih tehničkih detalja. Budući da kod krštenja djeteta Vi kao vjernici tražite i vršite čin vjere, potrebno je da onda kao vjernici u punini sudjelujete u tom slavlju! Upravo zato nakon pouke i priprave slijedi i sveta ispovijed za roditelje i kuma! Krštenje se redovito slavi kod župne mise u 10:30 sati! Za krštenje izvan ovog termina uz opravdan razlog, treba stvari dogovoriti sa župnikom. Dođite na vrijeme na misu, a roditelji i kum neka sjednu sa djetetom naprijed u prvu klupu. U ljetne dane osobito pripazite da u crkvu dođete dolično odjeveni. Crkva je sveti prostor i valja nam ga poštivati pristojnim odijevanjem. Možete imati nekog tko će fotografirati bitne trenutke, ali diskretno, bez ometanja drugih vjernika i samog obreda. Nakon mise dobit ćete uspomenu na krštenje, te se možete kratko slikati ispred oltara poštujući svetost prostora.  Za krštenje Crkva ne određuje taksu, već je običaj da roditelji i kum darivaju dar u iznosu kojeg žele za župu.

U ovom kratkom pregledu sakramenta krštenja uz onaj teološki i duhovni dio dobili ste i bitne praktične napomene! Sve ostalo što Vas interesira moći ćete dogovoriti sa svećenikom kod priprave za krštenje neposredno pred slavlje krštenja u župnom uredu. U nadi da će Vam ove natuknice pomoći da se što bolje pripremite za slavlje krštenja Vašeg djeteta, i da što plodonosnije u njemu sudjelujete kao istinski vjernici, radujem se susretu s vama i vašom obitelji!