SAKRAMENTU VELIČAJNOM

SAKRAMENTU VELIČAJNOM

Sakramentu veličajnom pojmo u sav glas,
što ga vjernim kao hranu dijeli Isus Spas.

On za hranu dušam slabim daje nam se sam,
i grud naša namah biva tajni Božji hram.

Sveto tijelo i krv Sveta duši nam je lijek.
Slatko milje i štit snažan, čuvar stalan vijek.

S hvale harne duše naše plamte u sav žar,
štono, Kriste, sama sebe daješ nam za dar.