Čin potpunog predanja Mariji – Njezinom Bezgrešnom Srcu

Marijo Majko,
U Tvoje Bezgrešno Srce stavljam
Čitav svoj život
Od začeća do sada
I u budućnosti sve što se dogodi

(klikni i moli) Gospina poruka cijelom čovječanstvu

Neka bude Tebi Majko i Presvetom Trojstvu
Hvala i slava.

Očuvaj me i brani
Od svakoga zla vidljivoga i nevidljivoga
Sada i na času smrti moje. Amen.

O Marijo bez grijeha začeta,
Moli za nas koji se Tebi utječemo

I za sve one koji se Tebi ne utječu,
A osobito za neprijatelje svete Crkve.