Isuse, predajem ti svoje brige

Milosrdni Isuse, Vječna Istino,ojačaj moje slabe snage.

Ti, Gospodine,možeš sve.

Tebi predajem sve svoje brige. (U tišini svoga srca predaj svojim riječima Isusu svoje brige…).

Znam da su moji napori bez tebe ništa.

O Isuse, ne skrivaj se preda mnom, jer bez tebe ne mogu živjeti.

Usliši vapaj moje duše!

Tvoje milosrđe, Gospodine, je neiscrpivo, smiluj se mojoj bijedi.

Iako mi se čini da me ti ne čuješ, svoje sam povjerenje uronila u more tvog milosrđa.

Znam da me nećeš razočarati u mom povjerenju.

Milosrdni Isuse, ti prijatelju srdaca.

Ti si moj odmor, ti si moj mir, ti si moje vječno spasenje.

Ti si smirenje u borbi i u moru očaja.

Ti si svjetla zraka koja obasjava put moga života.

Ti si sve za moju dušu. Ti razumiješ dušu,i kada ona šuti.

Ti poznaješ našu slabost i kao dobri liječnik tješiš i umanjuješ patnju, Isuse ja se uzdam u tebe.

Pouzdajem se u more tvog milosrđa.

Iz molitvenika “Sedam minuta za tvoju dušu”

https://vjeraufanjeljubav.com.hr/