Litanije svetog Antuna Velikog, pustinjaka i opata

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

 

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice, moli za nas
Sveta Djevo djevica, moli za nas

Sveti Antune, kojega su roditelji u krjeposti odgojili, moli za nas
Sv. Antun PustinjakSveti Antune, svjetlo pustinje, moli za nas
Sveti Antune, uzore pustinjaka, moli za nas
Sveti Antune, zrcalo svih krjeposti, moli za nas
Sveti Antune, ražaren ljubavlju prema Bogu, moli za nas
Sveti Antune, primjeru ljubavi prema čovjeku, moli za nas
Sveti Antune, preziratelju zemaljskih stvari, moli za nas
Sveti Antune, uzvišen po poniznosti, moli za nas
Sveti Antune, bogat siromaštvom, moli za nas
Sveti Antune, ogledalo pokore, moli za nas
Sveti Antune, žedan slave Božje, moli za nas
Sveti Antune, protivniče krivovjerja moli za nas
Sveti Antune, veliki ljubitelju svetoga križa, moli za nas
Sveti Antune, pun povjerenja u Boga, moli za nas
Sveti Antune, gorljiv u molitvi, moli za nas
Sveti Antune, zaštitniče od mnogih bolesti, moli za nas

Sveti Antune, naš zaštitniče, moli za nas
Sveti Antune, naš zagovorniče kod Boga, moli za nas

Da možemo savršeno nasljedovati tvoje krjeposti, moli za nas sv. Antune
Da po tvom primjeru čvršće prianjamo uz vječna dobra, nego uz propadljive zemaljske stvari, moli za nas sv. Antune
Da mognemo Bogu služiti u poniznosti i jednostavnosti srca, moli za nas sv. Antune
Da zatvorimo svoje srce pred pokvarenim svjetovnim nasladama i nasljedujemo tebe u tvojoj čistoći, moli za nas sv. Antune
Da svoje pouzdanje stavimo u Boga i da iz Njegove očinske ruke očekujemo sva dobra, moli za nas sv. Antune
Da ne pokleknemo u našim slabostima, nego da ostanemo čvrsti u napastima, moli za nas sv. Antune
Da se strpljivo utječemo molitvi i tako primimo što je potrebno za spasenje, moli za nas sv. Antune
Da oplakujemo svoje grijehe i istinskom pokorom damo zadovoljštinu, moli za nas sv. Antune
Da budemo od zamki i navala đavolskih slobodni, moli za nas sv. Antune
Da Bog od nas pošasti bolesti i vatre odvrati, moli za nas sv. Antune
Da Bog našu stoku od svih zala očuva, moli za nas sv. Antune
Da Bog naše molitve usliši, moli za nas sv. Antune

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Oče naš

Moli za nas sveti Antune,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Gospodine usliši molitvu moju,
I vapaj moj k Tebi da dođe!

Pomolimo se:

Gospodine, udijeli nam milost po zagovoru svetoga Antuna, da se Tvojom zaštitom od svake pobune naše volje očuvamo i u našoj nevolji u tvoju dobrotu pouzdajemo. Po Isusu Kristu. Amen.

Gospodine, daj da Ti po zagovoru sv. Antuna omilimo, da po njemu dobijemo što ne možemo postići vlastitim zaslugama, daj da nasljedujemo primjer njegova života i zatim Te zajedno s njim kroz svu vječnost gledamo u nebu. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.