Molitva Bogu Ocu

O, dobri Oče nebeski!
Tebe nitko, nikad nije
uzalud zazvao.

Ruke su Tvoje uvijek
otvorene za sve one koji Ti se utječu.

Pogledaj na moju veliku
bijedu i nevolju(ovdje je … navedi).

Ti je znaš. Tebi je također
poznat teški teret
kojeg trpim i gorčina
koja ispunjava moje srce.

Ja znam, sve patnje,
protivštine i moj
teški križ zaslužih
kroz svoje prijestupe.

Iskreno se kajem i žalim
za sve grijehe i propuste
kojimaTvoju dobrotu porijedih!

Ah Tebe, o nebeski Oče,
dobri svemogući Bože poniznomolim,
ne odvrati svoga Lica u svojoj
Ljubavi od mene,pomozi mi
i milosrdan mi budi.

U poniznosti i gorljivosti molim
Te da me pogledaš i počuješ
vapaje moga srca (…).

Po zagovoru svih Tvijih Svetih
i u Isusvo Ime ti se molim pomozi mi.

Ne, ne Idem dok me ne počuješ
i dok mi Tvoje uslišanje ne udjelis,
jer u Tebe se ufam i neću se postidjeti
ni sada ni dovjeka.

Vječna Ti Hvala i Slava, Bože Oče. Amen.

Na kraju Izmoli još: 3x Slava Ocu,
Sinu i Duhu Svetomu,..