Molitva Gospi Guadalupskoj

Djevica Marija ukazala se četiri puta svetom  Juanu Diegu na brdu Tepeyacu sjeverno od Mexico Cityja, od 9. do 12. prosinca 1531. godine.
Blagdan Gospe od Guadalupe u katoličkom kalendaru slavi se 12. prosinca. Gospu od Guadalupe (Guadalupe Cuatlaxupeh na izvornom aztečkom jeziku nahu znači: Ona koja satire glavu zmiji) od milja zovu i Virgen Morena (Tamnoputa Djevica).
Pobožnost potječe od ukazanja Djevice Marije domorodcu Juanu Diegu Cuauhtlatoatzinu (Orao koji govori) na brdu Tepeyacu sjeverno od Mexico Cityja od 9. do 12. prosinca 1531. godine. Obratila mu se četiri puta na njegovu asteškom jeziku  nahuatlu  i tražila da se na tom mjestu sagradi i posveti crkva u njezinu čast.
U izvoru Nican mopohua zapisano je da je Gospa Juanu Diegu rekla i sljedeće: Znaj, najmanji moj sine, da sam ja vazda djevica, presveta Marija, majka najistinitijeg i jedinoga Boga, po kojemu sve opstoji, koji je stvoritelj života i ljudi, gospodar neba i zemlje. Žarko želim da se na ovom mjestu sagradi moj mali sveti dom, crkva u kojoj ću puku iz ljubavi na vidljiv način iskazati milosrđe, pomoć i zaštitu. Jer ja sam zbilja vaša milostiva mati: tvoja, svih onih koji zajedno nastavaju ovu zemlju i svih onih koji me ljube, zazivaju, obraćaju i potpuno se u mene pouzdavaju. Ovdje ću slušati vaš plač i jadikovke. Bit ćete mi u srcu i brinut ću se da vam pomognem u svim vašim brojnim brigama, patnjama i bolestima.

Molitva Gospi Guadalupskoj

Gospe od Guadalupe, prema tvojoj poruci u Meksiku,častim te kao Djevicu Majku
od pravog Boga za kojeg živimo,Stvoritelja svega svijeta,Stvoritelja neba i zemlje
Duhom klečim ispred tvoje najsvetije Slike
koji si čudesno utisnula na plašt Indijanca Juan Diega i s vjerom bezbroj hodočasnika
koji posjećuju tvoje svetište, molim te za ovu milost:da budem velikodušan, požrtvovan,
vjerni marijanski misionar sve dane mog života.

Sjeti se, o  Bezgrešna Djevice,
riječi koje si izrekla svojim pobožnim slugama:Ja sam milosrdna Majka vama
i svim ljudima koji me vole i vjeruju u mene i zazivaju moju pomoć.

Slušam njihovo jadanje i ublažavam sve
njihove boli i patnje.

Molim te da mi budeš milostiva Majka,
jer te iskreno volim i vjerujem u tebe
i zazivam tvoju pomoć.

Preklinjem te, Gospe od Guadalupe,
usliši moju molitvu,ako je ona volja Božja, kako bi mogao svjedočiti tvoju ljubav, tvoju samilost, tvoju pomoć i tvoju zaštitu
Nemoj me napustiti u mojim potrebama. Amen.

Gospe od Guadalupe, moli za nas.

Bitno.net