Posvetna molitva Srcu Marijinu

Posvetna molitva Srcu Marijinu

 

O prečisto Srce Marijino,prepuno dobrote
pokaži svoju ljubav prema nama.

Tvoga Srca plamen, o Marijo,neka siđe na sve ljude.

Mi te beskrajno volimo.Utisni u naša srca pravu ljubav da čeznemo za tobom.

O, Marijo, blaga i ponizna Srca,sjeti nas se kad sagriješimo.

Ti znaš da svi ljudi griješe.O, daj da po tvom prečistom i majčinskom Srcu
ozdravimo od svake duhovne bolesti.

O, daj da uvijek mognemo gledati
dobrotu tvog majčinskog Srca
i da se po plamenu tvoga Srca obratimo. Amen.