Razmatranje sedam Isusovih riječi na križu

Razmatranje sedam Isusovih riječi na križu

 

1. »OČE, OPROSTI IM, JER NE ZNAJU ŠTO ČINE! «

»O kad biste vi, djeco, znali kako vas ja, usprkos vaših mnogih grijeha, ljubim, ne biste mogli sagriješiti; i zato, jer biste i vi mene tako ljubili, morao sam ovako reći: Oni ne znaju što čine. Prinesite mnoge žrtve iz ljubavi prema meni; tako ćete se naučiti da me uvijek sve više i više ljubite. «

2. »JOŠ  DANAS ĆEŠ  BITI SA MNOM U RAJU. «

»Tko mnogo ljubi, mnogo će mu biti i oprošteno, zato: kad grešnik uvidi kako je sagriješio i kad se za grijehe duboko pokaje, kao što je to razbojnik na križu uvidio i pokajao se, poradi svoje ljubavi ja ne mogu tada ništa drugo, nego kazati: Još danas ćeš biti sa mnom u raju. Ako se vi iz prave ljubavi prema meni pokajete za svoje grijehe, bit će vam sve oprošteno. «
Gospodine, daj nam uvijek pravu ljubav i duboko pokajanje za naše grijehe, da nikada više ne sagriješimo!

3. »ŽENO, EVO TI SINA! «

»Jer ja svoju Majku nadasve ljubim, zato bih želio da i vi Nju isto tako ljubite. Zato sam vam je dao za majku, jer je ona najbolja Majka i ljubi vas poradi mene, kao što jedna majka ljubiti može. «

Poradi ljubavi svoje, daj također i nama duboku ljubav prema Njoj!

 

4. »BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, ZAÅ TO SI ME OSTAVIO? «

»Kad vam je teško da ne možete niti moliti, ili ste rastreseni, tada se ja povučem, da vas iskušam da li i tada mislite na me, i usprkos toga što vam je teško, vi se molite i hvatate se za me, to je dragocjenije i to mi se više sviđa, a vi tako vidite da bez mene ne možete ništa učiniti. «
Spasitelju, udijeli nam ustrajnost u molitvi!

5. »ŽEĐAM. «

»Zato jer sam na križu za vas tako mnogo  trpio i stoga bio tako žedan, ali žeđan ljubavi i duša, koje toliko ljubim, ali koje neće ništa o meni da znaju, zato ljubite me barem vi i žrtvujte se iz ljubavi prema meni da mi poklonite duše koje me ljube i koje mogu spasiti! «

6. »SVRŠENO JE! «

»Kad sam osjećao da sam na kraju svojih sila i kad sam potpuno za vas žrtvovao i predao svoj život za vas onako kako je to Otac želio, tada sam mogao radosna srca uzviknuti: Svršeno je! Nastoj da i ti na koncu svoga života uzmogneš reći radosna i sigurna srca: Svršeno je! Ja sam upotrijebio svoje milosti i ispunio svoju životnu zadaću. «

7. »OČE, U TVOJE RUKE PREDAJEM DUH SVOJ! «

»Jer je moj život završio, mogao sam predati natrag u ruke Očeve svoju dušu, koju mi je Otac dao. Molite tako i vi svake večeri prije nego što zaspite: Oče, u Tvoje ruke predajem dušu svoju! A ujutro kad se probudite: Oče, daj mi Duha svojega, da uzmognem cijeli dan ispuniti u Tvojoj volji! «