Za cjelovitu obitelj i svu nerođenu djecu Molimo te!

O, Bezgrešna Djevice,
Majko pravoga Boga i Majko Crkve!

 

Ti, koja s ovog mjesta
pokazuješ svoju milost i suosjećanje
sa svima koji mole tvoju zaštitu;
poslušaj molitve koje ti upravljamo
sa sinovskim povjerenjem,
i prikaži ih svome Sinu Isusu,
jedinom Spasitelju našem.

Majko milosrđa,
Učiteljice trpljenja,
skrivenog i tihog,
Tebi, koja izlaziš u susret
nama grešnicima,
posvećujemo ti danas
svo naše biće, svu našu ljubav.
Posvećujemo ti također naš život,
naše poslove,
naša veselja,
naše bolesti i naše boli.

Daj mir, pravdu i napredak
našim narodima;
jer sve što imamo i jesmo
stavljamo pod tvoju zaštitu,
Gospe i Majko naša.

Želimo biti potpuno tvoji
i koracati s tobom
putem potpune vjernosti Isusu Kristu i Crkvi:
ne ispuštaj nas iz tvoje nježne ruke.

Djevice Gudalupska,
Majko Amerika,
molimo te za sve biskupe,
kako bi vodili vjernike stazama
snažnog kršćanskog života,
ljubavi i ponizne službe Bogu i dušama.

Pogledaj ovu veliku žetvu,

i pomozi da Gospodin utaži glad za svetošću
u čitavom Božjem narodu,
i udijeli obilna zvanja svećenika i časnih sestara,
snažnih u vjeri,
i revnih širitelja otajstava Božjih!

Udijeli našim domovima
milost ljubiti i poštivati život od začeća,
s istom ljubavlju kojom si ti u svome krilu
začela život Božjega Sina.

Sveta Djevice Marijo,
Majko Lijepe Ljubavi,
štiti naše obitelji
kako bi uvijek bile cjelovite,
i blagoslovi školovanje naše djece.

Nado naša,
pogledaj nas milostivo,
nauči nas trajno hoditi k Isusu,
i ako padnemo,
pomuzi nam dići se
i vratiti Njemu,
putem ispovijedi
naših grijeha i krivica,
u sakramentu pokore,
koji vraća spokoj dušama.

Molimo te
da nam udijeliš veliku ljubav
prema svim svetim sakramentima,
koji su poput otisaka,
koje je tvoj Sin ostavio na zemlji.

I tako, Presveta Majko,
s mirom Božjim u savjesti,
s našim srcima slobodnim od zla i mržnje,
mognemo svima nositi istinsku radost
i istinski mir,
koji dolazi od Tvoga Sina,
našeg Gospodina Isusa Krista,
koji s Bogom Ocem i Duhom Svetim
Živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Amen.

México, sijecanj 1979., Papa Ivan Pavao II.