SVETA MISA NEDJELJA ANDRIJAŠEVCI 23.01.2022 09.00 sati + Marica i Milan Čop, 11.00 sati ZA ŽUPLJANE; + Ilija Delić
ROKOVCI 18.30 sati + Gordana Rapčan i + iz ob. Rapčan i ob. Sliepčević

X