Gospina molitva za bolesnika

O moj Bože,
ovaj bolesnik što je pred Tobom
došao te je zamoliti za ono što smatra najvažnijim;
ono što on želi, smatra da mu je to najvažnije.

A Ti mu, Bože, u srce unesi ove riječi:
“Važno je u duši biti zdrav”
Gospodine, nek’ se vrši nad njim
Tvoja sveta volja u svemu!
Ako hoćeš, neka primi zdravlje.

Ako je Tvoja volja,nek’ nastavi svoj križ nosit.
I molim Te za nas,
koji molimo za njega;
Očisti nam srca da budemo dostojni
da preko nas dijeliš svoje svete milosti.

Ti ga čuvaj i olakšaj mu boli.
Tvoja sveta volja nek’ se nad njim ispunja,
i Tvoja sveta ljubav nek’ se očituje u njemu.

Pomozi mu da hrabro nosi svoj križ.
A zatim se moli 3x Slava Ocu*

Hvala medjugorje.info