Četrdesetnica svetih misa i pričesti

Po jednoj objavi Bezgrešnog Srca Marijina, i po njezinu zagovoru, Trojedini Bog udjeljuje velike milosti za vršenje ove pobožnosti u Korizmi.

ČETRDESETNICA

Image result for Četrdesetnica svetih misa i pričesti

svetih misa mora se strogo obavljati u stanju milosti. Na početku pobožnosti mora se obaviti ispovijed, a zatim četrdeset dana svakodnevno prisustvovati svetoj misi i pričesti. Svakodnevno moliti za Kristova Namjesnika, svetog oca Papu. U nakani da se svakodnevno zadobije potpuni oprost, koji će se ponuditi za svete duše u čistilištu, moliti krunicu i litanije Predragocjene Krvi Kristove.

Ako se ispune ovi uvjeti Trojedini Bog udijelit će slijedeće milosti:
– četrdeset neimenovanih duša bit će spašeno
– četiri imenovane duše bit će spašene milošću Božjom
– četrdeset duša će po zadobivenim oprostima onih koji obavljaju ovu Četrdesetnicu, biti oslobođeno iz svake razine čistilišta
– i napokon, sigurni spas vaše vlastite duše i članova obitelji.

Ove brojne milosti i druge pojedinačne, bit će dane svakome koji želi ublažiti srdžbu Božju i zazvati njegovo Božansko Milosrđe. Bezgrešno Srce Marijino blagoslivlja sve koji će biti nadahnuti da ispune uvjete ove velike Posvete da bi se spasila zalutala Božja djeca! U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Zahvaljujemo i hvalimo bezgrešno milosrđe svoga Boga!
Nebo dopušta da se ova posveta vrši dvaput godišnje, ali one milosti i potpuno Obećanje zadobiva se samo u Korizmi, dok drugi put u godini, samo određene milosti. Ako se sveta misa propusti svojom voljom, onda se pobožnost mora ponoviti. Ova pobožnost je vrlo osobita i mnoge se velike milosti zadobivaju tijekom vršenja iste, što će pomoći onima koji je obavljaju da budu postojani. Milost postojanosti daje se na trinaesti dan ove posvete. Bezgrešno Srce Marijino daje se da ojača vršitelje pobožnosti.

 

KRUNICA PREDRAGOCJENJENE KRVI KRISTOVE  

Image result for KRUNICA PREDRAGOCJENJENE KRVI KRISTOVE

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga! R. Bože u pomoć mi priteci O. Gospodine pohiti da mi pomogneš Slava ocu…
Nakon najave otajstva čita se tekst iz Svetog pisma. Zatim pozivamo na razmišljanje tajne ovog otajstva moleći 5 puta oče naš. Samo nakon sedmog otajstva 3 puta Oče naš i 1 put Slava ocu. Nakon svakog otajstva(iza Oče naša i Slava ocu) Moli se molitva: R. Tebe dakle molimo, pomozi službenicima svojim O. Koje si otkupio Dragocjenom Krvlju!

 

1. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD OBREZANJA   «

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus »(Lk 2,21). Predragocjena Krvi Isusova, prolivana kod obrezanja, daj mi krepost i čistoću duha, srca i tijela. 5x Oče našâ€¦ , 1x Slava Ocu…

 

2. Otajstvo: GOSPODIN PROLJEVA KRV U SMRTNOJ BORBI U GETSEMANSKOM VRTU   «

A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. »(Lk 22,44). Predragocjena Krvi, koja si u vrijeme smrtne borbe Isusove istjecala iz svake njegove pore, daj da moja ljubav prema svetoj i klanjanja dostojnoj volji Božjoj bude jača od ljubavi prema svim drugim stvarima. 5x Oče našâ€¦ , 1x Slava Ocu… .

3.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD BIČEVANJA   «

Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne. »(Mt 27,26). Predragocjena Krvi, koja si obolno tekla kod bičevanja, nadahni me velikom žalošću i kajanjem za moje grijehe, a velikom ljubavlju prema trpljenju. 5x Oče našâ€¦ , 1x Slava Ocu… .

 

4.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD KRUNJENJA TRNOVOM KRUNOM   «

i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati: “Zdravo, kralju židovski!” »(Mk 15,17). Predragocjena Krvi, koja si u preobilju kapala ispod trnove krune, daruj mi milosrđe da s ljubavlju prihvatim svako poniženje, i da u sebi uništim svaku oholost i odbacim sve grešne misli. 5x Oče našâ€¦ , 1x Slava Ocu… .

 

5.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV NA KRIŽNOM PUTU   «

I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. »(Iv 19,17) Predragocjena Krvi koja, si obilno zalijevala put prema Kalvariji i učinila ga plodnim, daruj mi hrabrost da i ja bez oklijevanja koračam Isusovim stopama. 5x Oče našâ€¦ , 1x Slava Ocu… .

 

6.Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD RAZAPINJANJA  

«O devetoj uri povika Isus iza glasa: “Eli, Eli, lema sabahtani?” To će reći: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” »(Mt 27,46). Predragocjena Krvi, koja si obilno potekla kod razapinjanja, primi sve naše patnje i naše trpljenje kao zadovoljštinu za naše grijehe i za grijehe naše braće i sestara. 5x Oče našâ€¦ , 1x Slava Ocu… .

 

7. Otajstvo: GOSPODIN PROLIJEVA KRV KOD PROBADANJA BOKA  

«Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. »(Iv 19,33). Predragocjena Krvi, Sveti izvore, iz kojeg izviru sve kreposti i sve milosti, učini i moju dušu dionikom svojih beskrajnih zasluga, i nadahni me velikodušnom ljubavlju koja žrtvuje sve za svoga Boga. 5x Oče našâ€¦ , 1x Slava Ocu… . Blagoslovljena budi Predragocjena Krvi prolivena za cijeli ljudski rod. Predragocjena Krvi Isusova vodi nas na našem putu i budi naše spasenje. Hvaljen i slavljen uvijek bio Isus, koji nas je otkupio svojom Krvlju!

 

 LITANIJE KRVI KRISTOVE

Image result for LITANIJE KRVI KRISTOVE

 Gospodine, smiluj se.
 Kriste, smiluj se.
 Gospodine, smiluj se
 Kriste, čuj nas.
 Kriste, usliši nas.
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se.
 Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
 Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Krvi Krista, Jedinorođenoga Sina Vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene Riječi Božje,

Krvi Kristova, novoga i vječnog Zavjeta,
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla,
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala,
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala,
Krvi Kristova, na križu prolivena,
Krvi Kristova, cijeno našeg spasenja,
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja,
Krvi Kristova, u Euharistiji okrepo i čišćenje duša,
Krvi Kristova, rijeko milosrđa,
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova,
Krvi Kristova, snago mučenika,
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca,
Krvi Kristova, koja rađaš djevice,
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli,
Krvi Kristova, okrepo umornih,
Krvi Kristova, u plaču utjeho,
Krvi Kristova, nado pokornika,
Krvi Kristova, utjeho umirućih,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, mire i milino srdaca,
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života,
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta,
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom. I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se. Oče, koji Si po Krvi svoga Jedinorođenca otkupio svijet, uzdrži u nama djelo svoga milosrđa, da bi sjedinjeni s Isusom, posrednikom Novog saveza, postizali plodove svoga otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen!