Charles de Foucauld: Molitva blaženoga oca

Oče, stavljam se u tvoje ruke,
čini sa mnom po svojoj volji
ma kakva ona bila,
zahvaljujem ti.

Spreman sam na sve,
prihvaćam sve,
samo da se u meni
i u svim stvorenjima
vrši tvoja volja.

Ne želim ništa drugo, Oče.
Predajem ti svoju dušu,
predajem ti je
sa svom ljubavi koju imam,
jer te ljubim

i osjećam potrebu da se darujem tebi,
da se predam u tvoje ruke
bez granica,
bez mjere,
s jednim bezgraničnim pouzdanjem,
jer si ti moj Otac.

Amen.

https://vjeraufanjeljubav.com.hr/