Devetnica u trenutku tjeskobe

Kako se moli ova devetnica?

Tijekom devet uzastopnih dana odvajat ćemo vrijeme da u tišini razmatramo o smislu svojega života. Svaki dan devetnice ima svoj naslov koji označava temu toga dana. Trebamo nastojati usredotočiti svoje razmatranje na biblijske tekstove i razmišljati o njima u svjetlu teme dana imajući na umu svoje potrebe i želje.

Posvijestimo si da se nalazimo u Božjoj prisutnosti. Razmišljajući o osobama i nakanama za koje posebno želimo moliti zatražimo od Boga da blagoslovi nas i sve naše voljene. S pouzdanjem izrecimo svoje nakane Bogu.

Izmolit ćemo uvodnu molitvu i zatim početi razmatrati biblijski tekst od toga dana. Polagano i smireno ponavljat ćemo Božje riječi dopuštajući im da natope našu nutrinu, sve što je u nama suho i neplodno, tjeskobno i plašljivo. Pokušajmo otvoriti svoje srce kako bismo čuli Gospodina koji nam govori o onome što nas muči. Posebno obratimo pozornost na misli i osjećaje koji se neočekivano pojave tijekom molitve… Poziva li nas Bog na nešto vezano uz naše nakane?

Na koncu svoje molitve provedimo nekoliko trenutaka u tišini prisjećajući se teme danaZaključit ćemo molitvom OčenašaZdravo, Marijo, Slava Ocu te sa zaključnom molitvom.

Image by Alexas_Fotos from Pixabay

 

Prvi dan: Bog je s nama

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Ta dokle, Gospodine, dokle ćeš me zaboravljati?

Dokle ćeš skrivati lice od mene?

Dokle ću nositi bol u duši; tugu u srcu obdan i obnoć?

Pogledaj, usliši, Gospodine, Bože moj!

Prosvijetli mi oči

ja se u tvoju dobrotu uzdam,

nek’ mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Boga Svevišnjeg!

Psalam 13,2–4.6–7

I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.

Evanđelje po Mateju 28,20

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

 

Drugi dan: Bog je naše utočište

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,

štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja! Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna, i od dušmana bit ću izbavljen.

Psalam 18,3–4

Sada ovako govori Gospodin, koji te stvorio, Jakove,

koji te sazdao, Izraele:

“Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!

Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.

Jer ja sam Gospodin, Bog tvoj,

dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim. Ne boj se,

jer ja sam s tobom.”

Knjiga proroka Izaije 43,1–5

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

religion-g794df91ba_640

 

Treći dan: Bog nas se uvijek spominje

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Kličite, nebesa, veseli se, zemljo, podvikujte, planine, od veselja; jer Gospodin tješi narod svoj, on je milosrdan nevoljnima. Sion reče: “Gospod me ostavi, Gospod me zaboravi.”

“Može li žena zaboravit’ svoje dojenče, ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila,

tebe ja zaboraviti neću.

Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima.”

Knjiga proroka Izaije 49,13–16

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem.

Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.

Evanđelje po Ivanu 14,27

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

 

Četvrti dan: Bog poznaje naše potrebe

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:

koga da se bojim?

Gospodin je štit života moga:

pred kime da strepim?

Slušaj, o Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!

Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga!

Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!

I ne ostavi me, Bože, spasitelju moj!

Ako me otac i mati ostave,

Gospodin će me primiti.

Psalam 27,1.7.9–10

 

Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Ištite i primit ćete.

Evanđelje po Ivanu 16,23–24

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

Image by John Hain from Pixabay

Peti dan: Bog se brine o nama

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se. Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!

Evanđelje po Mateju 7,7–11

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

Šesti dan: Povjeri Gospodinu sve svoje brige

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Zato vam kažem: ne budite zabrinuti za život: što ćete jesti; ni za tijelo: u što ćete se obući. Ta život je vredniji od jela i tijelo od odijela. (…) Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u peć baca Bog tako odijeva, koliko li će više vas, malovjerni!? Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.

Evanđelje po Luki 12,22–23.27–28.32

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

Image by congerdesign from Pixabay

Sedmi dan: Bog je naša radost

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodinu rekoh: “Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe!” Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje te me i noću srce opominje.

Gospodin mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti. Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Psalam 16,1–2.7–8.11

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

 

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

Osmi dan: Bog nas ozdravlja

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

Evo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira. Promijenit ću udes zemlje Judine i Jeruzalema i podići ću ih da budu kao nekoć. Očistit ću ih od svakoga grijeha kojim sagriješiše protiv mene i oprostit ću im sve krivice koje mi skriviše odmetnuvši se od mene. I Jeruzalem će mi biti na radost, na hvalu i čast pred svim narodima svijeta: kad čuju za sve dobro kojim ću ih nadijeliti, divit će se i čuditi svoj onoj sreći i miru što ću im ja dati.

Knjiga proroka Jeremije 33,6–9

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Deveti dan: Bog nas vodi

Uvodna molitva

Uvijek živi Bože, ti se brineš o svemu što si stvorio. Daj nam hrabrost u trenutcima straha; kada nas tjeskoba nadvlada, ti nam obnovi vjeru u svoju providnost koja ljubi. To te molimo po Isusu Kristu, tvojemu Sinu. Amen.

Meditacija

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj:

ne daj da se postidim,

da se ne vesele nada mnom dušmani! Pokaži mi, Gospodine, svoje putove, nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj:

Ka Gospodinu su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke.

Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me! Vidi nevolju moju i muku

i oprosti sve grijehe moje!

Psalam 25,2.4–5.15–18

 

Više puta tijekom dana ponovite:

Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Gospodine, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

Psalam 94,18–19

Završna molitva

Bože, naš Oče, znamo da nas tvoja ljubav nikada ne će iznevjeriti. Ma kakve bile nevolje našega srca, ti nas uvijek vodiš i podupireš. Neka nam ljepota tvojega stvorenja – poljski ljiljani i ptice nebeske (usp. Lk 12,24.27) – bude stalan podsjetnik da ti nikada ne zaboravljaš ništa od onoga što si stvorio. To te molimo po Isusu Kristu tvojemu Sinu, Gospodinu našemu, sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HVALA Bitno.net