Molitva poništavanja zlih riječi

religion-g794df91ba_640

Poništite ružne riječi svoje, svojih roditelja, djeteta, muža, “prijatelja “… jer ne možemo imati napredak u punom smislu:

Molimo ovako:
“Povlačim sve negativne riječi koje sam izrekao o tebi ( protiv bilo koje osobe ) ponistavam ih u Isusovo Ime ii zamjenjujem ih riječima blagoslova. Možemo sami moliti isto za sve ljude, za svakog čovjeka kojem smo ružno rekli , a osobe koje su nas povrijedile, nađite načina i zamolite ih da mole za vas istu molitvu! Velika je Milost u ovome da “skinete ” duhovnu negativnost i posljedice eventualne kletve sa sebe od drugih… Ako i niste blizu osoba…, molite i do njih će u duhu doći molitva poništenja i vi ćete biti slobodni.  

Nadalje molimo ovako:
“Povlačim sve negativne riječi koje je osoba ( ili netko ) izrekla protiv mene i poništavam ih u Isusovo Ime i zamjenjujem ih riječima blagoslova . ( …ulazim u Abrahamov Blagoslov koga je Bog blagoslovio u svemu )! Poništite, ako ste katkad u ljutnji govorili ružne stvari sebi ili o sebi …da biste zadobili duhovnu slobodu od negativnosti i prokletstva !!! Ako ste samo nekada rekli : Neka mi bude, “zaslužila sam to ” ili slično…izrekli ste prokletstvo sebi!!!