Djelovanje Duha Svetoga

Tko se ne bi oduševio i tko ne bi ozbiljno razmišljao o najvišoj naravi kad čuje nazive Duha? Nazvan je Duhom Božjim i Duhom Istine koji od Oca proizlazi.
Duh pravi, Duh poglaviti i Duh Sveti osobit je i poseban njegov naziv. Sva živa bića koja trebaju posvećenje snažno za njim žude. On ih svojim dahom tako reći natapa i pomaže da postignu svoj vlastiti i prirodni cilj .

On je izvor svetosti i svjetlo pomoću kojega razum spoznaje. On daje svoje rasvjetljenje svakom razumnom biću da može spoznati istinu.Po naravi je nedostupan, ali u svojoj dobroti dopuštada ga možemo doseći. Sve ispunja svojom snagom, ali se saopćuje samo onima koji su ga dostoj ni. Ne daje se svima u istoj mjeri, nego svoju silu dijeli prema veličini vjere.

Besplatne fotografije svjetla
Image by jplenio from Pixabay

Jednostavan je u svoj oj biti, ali djeluje na razne načine. Sav je prisutan na pojedinim mjestima, a sav je i na svakom mjestu. Tako se daje da sam ništa ne gubi. Svi postaju njegovi dionici, ali tako da on sam ostaje čitav,poput sunčeva svjetla koj e iskazuje blagodat pojedincu kao da ga jedino on uživa, a u isto vrijeme obasjava zemlju, i more, i spaja se sa zrakom.

Tako je i Duh Sveti uza svakoga onoga koji ga je vrijedan kao da je samo uz njega, a ipak svima dijeli dosta i obilno milosti. Koji sudjeluju u nj egovu životu, sudjeluju koliko im dopušta njihova narav, a ne koliko bi im se on mogao dati.

Free illustrations of Pentecost
Image by Gerd Altmann from Pixabay

On uzdiže srca prema visinama, on vodi slabe, a usavršuje one koji su već uznapredovali. On rasvjetljuje one koji su očišćeni od svakoga grijeha i oduhovljuje ih po zajedništvu koje imaju s njim.I kao što svij etli i sjajni predmeti, obasjani sunčanom zrakom, i sami postaju izvanredno blistavi i iz sebe i žaruju drugo svjetlo, tako i duše pune Duha Svetoga,njime obasjane, i same postaju duhovne i drugima posreduju njegovu milost.

Tu je vrelo poznavanja budućnosti, razumijevanja otajstava, shvaćanja tajni, podjele darova , nebeskoga života i veselja s anđelima. Odatle izvire beskrajna radost, ustrajnost u Bogu i sličnost s Bogom, a odatle i ono od čega se ništa uzvišenije ne može željeti – da postajemo bogovi, da se pobožanstvenjujemo.

Iz Rasprave o Duhu Svetomu, svetoga Bazilija Velikoga, biskupa

PRIDRUŽITE SE VIBER KANALU VJERA UFANJE LJUBAV