LITANIJE KAJANJA

GOSPODINE, smiluj se
Gospodine, smiluj se

Kriste, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, milostivo nas usliši
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Utjelovljeni Gospodine
Ljubitelju duša
Spasitelju grešnika
Koji si došao potražiti izgubljene
Koji si za njih postio 40 dana i noći

 

Po svojoj blagosti prema Adamu kad je pao

 

Po tvojoj vjernosti Noi u arci
Po tvom sjećanju na Lota usred grešnika
Po tvom smilovanju Izraelcima u pustinji
Po tvom oproštenju Davidu nakon njegova priznanja grijeha
Po tvom strpljenju sa zlim Ahabom u njegovom poniženju
Po tvom oproštenju raskajanom Manašeu

Po tvom smilovanju Ninivljanima kad su se obukli u kostrijet i pepeo
Po tvom blagoslovu Makabejaca koji su postili prije bitke
Po tvom izboru Ivana da ide pred tobom propovijedajući pokajanje
Po tvom svjedočanstvu Publiju koji se objesio
Po tvojoj dobrodošlici obraćenom pokajniku
Po tvojoj nježnosti prema Samarijanki
Po tvojem obraćanju Zakeju koji se obratio
Po tvojem smilovanju prema ženi uhvaćenoj u preljubu
Po tvojoj ljubavi prema Magdaleni, koja je mnogo ljubila
Po tojem pogledu, nakon kojeg je Petar zaplakao
Po tvojim milosrdnim riječima razbojniku na križu

 

Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas
Da sudimo sebe i tako izbjegnemo Tvojoj osudi
Da donosimo plodove vrijedne pokajanja
Da grijeh ne kraljuje u našim smrtnim tijelima
Da sa strahom i drhtanjem radimo na vlastitom spasenju

 

Sine Božji,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, milostivo nas usliši Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

 

Kriste čuj nas
Kriste milostivo čuj nas
O Gospodine, čuj našu molitvu.
I vapaj naš k Tebi da dođe.

Pomolimo se!

Dopusti, molimo Te, o Gospodine, svojim vjernima oprost i mir, da budu očišćeni od svih svojih grijeha, i da Ti služe mirna uma.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.