Litanije Kristu Kralju

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!  

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

-Kriste Kralju, Bože od Boga ,svjetlo od svjetla, NEKA DOĐE KRALJEVSTVO TVOJE ,

-Kriste Kralju po kojem je sve stvoreno NEKA…..

-Kriste Kralju za kojeg je stvoren san svijet NEKA…

-Kriste Kralju koji si rođen od djevice NEKA…..

-Kriste Kralju pravi Bože i pravi čovječe NEKA ….

-Kriste Kralju kojemu se pokloniše pastiri i mudraci NEKA….

-Kriste Kralju zakonodavče višnji NEKA….

-Kriste Kralju izvore i uzore svetosti NEKA …

-Kriste Kralju pute istino i živote naš NEKA …

-Kriste Kralju kojemu je dana sva vlast na nebu i na zemlji NEKA…

-Kriste Kralju vječni Veliki svećeniče NEKA….

-Kriste Kralju razuma NEKA…

-Kriste Kralju volje NEKA….

-Kriste Kralju boli trnjem okrunjeni NEKA…

-Kriste kralju poniznosti ,za porugu u grimiz obučeni NEKA…

-Kriste Kralju zaručniče djevica NEKA…

-Kriste Kralju koji si u Mariji Magdaleni proslavio život pokornički NEKA….

-Kriste Kralju čije kraljevstvo nije od ovoga svijeta NEKA…

-Kriste Kralju molimo te kraljevskim darom tvoje ljubavi presvetom Euharistijom NEKA…

-Kriste Kralju uzor djelo svemoći Očeve i ljubavi Duha Sv. NEKA…

-Kriste Kralju koji si uzvisio ženidbu na čast sakramenta NEKA….

-Kriste Kralju koji si učinio prvo čudo na svadbi u kani NEKA…

-Kriste Kralju ljubezni prijatelju djece NEKA…

-Kriste Kralju koji si svojim skrovitim životom u Nazaretu dao primjer roditeljima i djeci NEKA…

-Kriste Kralju koji si radom svojih ruku oplemenio i posvetio rad NEKA….

-Kriste Kralju koji si oživio i povratio njihovim obiteljima mladića iz Naima kćer Jairovu i svoga prijatelja Lazara NEKA…

-Kriste Kralju koji si oprostio preljubnici NEKA…

-Kriste Kralju molimo te tvojom ljubavlju k Mariji i Josipu NEKA…

-Kriste Kralju kraljeva i Gospodar gospodara NEKA…

-Kriste Kralju vjekova besmrtni i nevidljivi NEKA…

-Kriste Kralju vječne slave NEKA…

-Kriste Kralju koji ravnaš bitkama NEKA…

-Kriste Kralju Kneže mira NEKA…

-Kriste kralju koji nosi na svojim ramenima znak vladarskoga dostojanstva NEKA…

-Kriste Kralju čijem kraljevstvu neće biti kraja NEKA…

-Kriste Kralju koji sjediš iznad kerubina NKEA….

-Kriste Kralju molim te ljubavlju što si je vazda prikazivao narodima koji su ti vjerni NEKA…

-Kriste Kralju koji rušiš mogućnike s njihovih prijestolja NEKA…

-Kriste Kralju koji razbijaš kraljeve u dan gnjeva svojega NEKA…

-Kriste Kralju koji si svojom smrću na križu pobijedio pakao NEKA…

-Kriste Kralju koji si svojim uskrsnućem nadvladao smrt NEKA…

-Kriste Kralju koji ćeš doći suditi žive i mrtve NEKA…

-Kriste Kralju u dan svoje sile u slavi svojih svetaca NEKA…

-Kriste Kralju molim te tvojom punom ljubavi molitvom na križu Oče oprosti im jer ne znaju što čine NEKA…

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta – oprosti nam Gospodine
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta – usliši nas Gospodine
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta – smiluj nam se.

Oče naš….
-Njegovo će se kraljevstvo proširiti
-I vladat će mir bez kraja.

POMOLIMO SE

Svemogući vječni Bože svome ljubljenome Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo oslobodi sva stvorenja od ropstva zla da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave. Po istom Kristu Gospodinu našemu. AMEN!