Isus daje molitvu od tri riječi koju moramo moliti

To nije naredba, nego je milost upozorava Isus

Iz molitvenika Alfonsa M. Weigla „Oče, Tebi je sve moguće – molitve u velikoj nevolji” izdvajamo važne riječi, koje je Isus izrekao jednoj teškoj, dugogodišnjoj bolesnici, karizmatkinji. Ta je bolesnica imala više od 90 godina i živjela je i molila žrtvujući se; udarala se u svoje grudi uz molitvu, koju je izgovarala često: Moj Isuse, milosrđe!

 

Isus joj govori:

– Milosrđe je moja pohvala i moje poštovanje. Ovu molitvu za Božje milosrđe uvijek ću nagraditi, jer Moja Krv iz milosrđa je prolivena. Nebo se otvara iz milosti. Moja Krv zemlju je natopila i zadovoljštinu Bogu davala za grijehe svijeta. Moja Krv donosi pomoć s neba. Bogu zahvali za tu molitvu, koja je vrlo moćna.

Radi se o biti i ne biti. Tama je prekrila zemlju' Isus daje molitvu od tri  riječi koju moramo moliti - Dnevno.hr

 

Izgovaraj često ovu molitvu pa ćeš postići milosrđe. Mir je u ovoj molitvi i pakao pred tom molitvom gubi moć. Umirući postižu milost, oproštenje grijeha, te sve darove ljubavi. Ta molitva je potpuno ponizna molitva i Bog je spremno uslišava! Moj Isuse, milosrđe!

 

Tako je moćno moje milosrđe! Milosrđe je ključ ljubavi – preporučujem tu molitvu kao i Očenaš. Tako je ta molitva važna za sve. Ne samo za pojedinca nego za sve. Ta molitva djeluje tajanstveno, a tako je malo poznata. Milosrđe je utemeljeno na ljubavi i spasit će još mnoge duše.
Duše moraju imati ljubav. Izgovaraj tu molitvu uvijek klečeći, kad god je moguće, kao pozdrav Sakramentu. Moje je milosrđe topla ljubav za članove mog tajanstvenog, mističnog tijela. Molite za milosrđe, jer su grijesi preplavili svijet.

 

Tko još vodi brigu o Božjoj milosti!? Zazivajte Božje milosrđe. Da se grešnici k meni vraćaju, da moje Zapovijedi obdržavaju i da mole za milost. Molite za sav svijet, koji propada.
Radi se o biti i ne biti. Tama je prekrila zemlju, jer vlada potpuno bezvjerje. Moje milosrđe je nadmoć, koju je postigla moja Majka. Ona me je molila, ona je jaka zagovornica. Molite za Božje milosrđe. Tko Isusa ljubi, Isus će njega ljubiti. Svaka se molba uslišava kad se zazove Božje milosrđe.

Svi vjernici je mogu moliti pri posjetu crkvi i to ima biti kao prvi pozdrav. Zazovi Božje milosrđe za siromašne duše. Tu molitvu možeš izgovarati jutrom i večerom i preko dana što češće i kod svakog posla. To nije naredba, nego je milost, koju time pribavljaš. – rekao joj je Isus.