LITANIJE SVETOJ HOSTIJI

Sveta Faustina Kowalska, jedna od najvećih mističarki Crkve 20. stoljeća, moleći pred Presvetim, u svom dnevniku zapisala je ovu prelijepu ali manje poznatu molitvu Milosrdnom Isusu prisutnom u maloj bijeloj hostiji.

LITANIJE SVETOJ HOSTIJI

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Hostijo, koja sadrži zavjet Božjeg milosrđa za nas i posebno za jadne grešnike,…..Uzdam se u Tebe!

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Tijelo i Krv Isusova kao dokaz beskrajnog milosrđa prema nama, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, Ti sakrivaš u sebi vječni život i beskrajno milosrđe, koje nam se bogato dariva, a posebno jadnim grešnicima,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi beskrajna cijena milosrđa i koja će isplatiti sve naše krivice, a posebno jadnih grešnika,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi izvor žive vode, koja je izvirala iz beskrajnog milosrđa za nas, a posebno za jadne grješnike,….

Sveta Hostijo, koja u sebi skriva vatru najčišće ljubavi, koja izgara u krilu Vječnog Oca kao u beskrajnom bezdanu milosrđa za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, koja skriva lijek protiv svih naših nemoći i teče iz beskrajnog milosrđa kao iz izvora za nas i za jadne grešnike,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi sjedinjenje između Boga i nas po beskrajnom milosrđu za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalaze svi osjećaji preslatkog Srca Isusova za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u svim patnjama i protivštinama života,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami, te unutarnjim i vanjskim olujama,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u životu i u času smrti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u neuspjesima i u poplavi očaja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u prijevari i izdaji,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i bezbožnosti koja preplavljuje svijet,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u čežnji i boli, u kojoj nas nitko ne može razumjeti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnji i sivilu svakodnevice,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u slomu naših očekivanja i nastojanja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado usred neprijateljskih strijela i nastojanja pakla,…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad patnje nadilaze moje snage i kad vidim da su bezuspješna moja nastojanja,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad oluje razdiru moje srce i kad moj zaplašeni duh upada u očaj,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se srce trese i smrtni znoj moj pokriva čelo,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se sve uroti protiv mene i neutemeljeni očaj prodire u moju dušu,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se moje oči ugase za sve zemaljsko i moj duh ugleda po prvi put nepoznate svjetove,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad moje dužnosti nadilaze moje snage, a neuspjeh je moj stalni pratitelj,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe, kad mi se čini teškim vršenje kreposti i kad se narav buni protiv toga,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su mi upućeni neprijateljski udarci,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su muka i napor osuđeni od ljudi,….

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se oglasi Tvoj sud nada mnom,….tad se pouzdajem u more Tvog milosrđa.

Pomolimo se: O presveto Trojstvo, uzdma se u tvojebeskrajno milosrđe. Bog je moj Otac i kao njegovo dijete imam svako pravo na njegovo Božansko Srce. Što je veća tama, neka je savršenije naše pouzdanje u njega.