MOLITVA SVETOJ RANI NA RAMENU ISUSOVU

Sv. Bernardo je upitao Isusa što Ga je najviše boljelo za vrijeme Muke?

Gospodin je odgovorio: »Imao sam na ramenu Ranu, 3 prsta duboku, koja je nastala od križa. Ta me je Rana više boljela nego ostale. Na tu Ranu ljudi malo misle, jer im je gotovo nepoznata.

 

Zato štuj tu Ranu! Š to god budeš molio na čast te Rane, dat ću ti. Svi oni koji štuju tu Ranu, dobit će milosti i pokazat ću im svoje milosrđe! «

Molitva Svetoj rani na ramenu Isusovu
O preslatki Gospodine Isuse Kriste, blagi Božji Jaganjče! Ja siromašan grešnik pozdravljam i poštujem Tvoju Presvetu Ranu koju si zadobio na svom svetom Ramenu, kada si svoj težki Križ nosio.
Zbog nje si osjećao na svom presvetom Tijelu osobito veliku bol i muku. Klanjam Ti se, mukotrpni Isuse, slavim Te i štujem Te!
Blagoslivljam Te iz dubine svojega srca i zahvaljujem Ti za Svetu Ranu Tvojega Ramena, koja Ti je zadavala veliku bol.
Preponizno Te molim, zbog Tvoje Muke i Boli, što si ih podnio po dubokoj svetoj Rani, da se smiluješ meni siromašnom grešniku, da mi grijehe oprostiš i da me na svom Križnom putu krvavim tragovima povedeš u vječno blaženstvo! Amen!
Slava Ocu…