Molitva za posvetu župe

Majko Marijo, zoro spasenja, ja kao župnik ove župe *……………………danas predajem sebe i svoju župu *…………………. tvom Bezgrješnom Srcu.

Primi nas pod svoju majčinsku zaštitu i vodi nas k svome Sinu Isusu, koji je svjetlo svijeta i jedini Spasitelj, naša nada i naš spas.

Gospodine Isuse, po Marijinu Bezgrješnom Srcu, u Duhu Svetome, posvećujem i predajem tvom Presvetom Srcu sebe i svoju župu *…………………. Neka budemo sve više predana i vjerna djeca nebeskog Oca.

Posvećujem i predajem ti sve župljane*………………….., počevši od najslabijih, od još nerođene djece do bolesnika, invalida i staraca. Predajem ti naše obitelji, našu djecu, našu mladež, samce i obudovjele osobe. Osobito te molim za neskladne, ranjene i razorene obitelji. Obazri se na mlade koji traže smisao života i na sve one koji se gube u najrazličitijim ovisnostima.

Pomozi nezaposlenima, osamljenima i očajnima. Molim te za sve zalutale u našoj župi. Po zagovoru Blažene Djevice Marije primi sve imenovane u milosrdno Srce svoje, a mene učini suradnikom svoga milosrđa.

Milosrdni Spasitelju, umnoži u nama svoju milost da obnovimo svoju krsnu posvetu trojedinom Bogu, da se odreknemo grijeha, zavodljivosti zla i sotone. Vjerujemo sve što nam je objavio Bog i kako nas uči Katolička crkva. Udijeli nam duha ljubavi da uzmognemo živjeti po Evanđelju i vršiti tvoju zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, Božje i crkvene zapovijedi, dostojno primati sakramente, osobito sakramenat pomirenja i euharistije, te se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva.

Pomozi nam da uzmognemo, u snazi Duha Svetoga, njegovih darova i karizmi, radosno osluškivati Božji poziv te mu se velikodušno odazvati, da sudjelujemo u novoj evangelizaciji i tako doprinosimo jedinstvu i rastu župske zajednice* i sveopće Crkve.

Potiči nas na molitvu i daj da se uzmognemo hraniti riječju Božjom i Kruhom nebeskim. Tako ćemo, dobro pripremljeni, moći pobijediti svako zlo i uvijek izabrati život. Čuvaj nas u svim opasnostima te nas po zagovoru Majke Marije na koncu ovog zemaljskog hodočašća sretno dovedi u zagrljaj milosrdnog nebeskog Oca. Amen.