Predragi Kriste

Naviknuti i naučeni moliti za tolike potrebe današnjeg života, zaboravljamo često zahvalit se..

Dragi Isuse toliko je bolesti, prepiranja, ljudskog raskola da bi trebali jedan dan samo klanjati se i zahvaljivati.

Hvala ti ljubljeni na tisuće stvari koje si učinio u mom životu.

Jesam li rekla svaki put hvala Predragi, Oče, hvala ljubljeni Kriste, hvala Duše Sveti, hvala Majčice milosti puna.

Evo neka danas srce moje kliče hvala, volim vas, hvala. Ma kakav dan bio, osvijestit ću sebi, dijete sam Božje ljubljeno, i neka se raduje srce moje i pjeva duša moja..

Isuse volim te, više od sveg drugog volim te,, i onda zahvali srcem prečistim, zahvali Ocu svojemu, zahvali jer ti je dao Isusa Sina svog.

I sad neka slab kliče ja sam jak, a siromah ja sam bogat zbog onog što mi Bog učini,,, ZAHVALI!

AUTOR ZDRAVKA KRAJINA