Puče moj

Puče moj, što učinih tebi
ili u čemu, ožalostih tebe?
Odgovori meni!

Puče moj  Ja radi tebe bičevima udarih Egipat
s prvorođencima njegovim,
a ti mene predade, da me bičuju.

Puče moj…Ja izvedoh tebe iz Egipta
potopivši Faraona u more Crveno,
a ti mene predade glavarima svećeničkim.

Puče moj…Ja pred tobom otvorih more,
a ti otvori kopljem bok moj.

Puče moj…Ja pred tobom idoh u stup oblaka,
a ti mene odvede u sudnicu Pilata.

Puče moj…Ja hranih tebe u pustini manom,
a ti mene udari zaušnicama i bičevima.

Puče moj…Ja tebe napojih vodom spasenja iz stijene,
a ti mene napoji žući i octom.

Puče moj…Ja radi tebe potukoh kraljeve kananejske,
a ti si tukao trstiku glavu moju.

Puče moj…Ja dadoh tebi žezlo kraljevsko,
a ti dade glavi mojoj krvavi vijenac.

Puče moj…Ja uzvisih tebe velikom moći,
a ti mene objesi na drvo križa.

Puče moj…