PRVOPRIČESNIČKA MOLBENICA

holy-bible-ga75bfa887_640

Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – budemo živi svjedoci svoga krštenja.

Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – budemo blagovjesnici mira i ljubavi.

Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – koji po prvi put pristupamo oltaru okrjepe kršćanske, budemo nahranjeni kruhom od kojega nikad nećemo ogladnjeti.

Dragi Bože, daj da mi – prvopričesnici – koji po prvi put pristupamo oltaru jakosti kršćanske,budemo napojeni pićem od kojega nikada nećemo ožednjeti

Dragi Bože, daj svima koji su položili svoje živote za križ časni  i slobodu zlatnu, vječnu domovinu u nebeskom kraljevstvu.