Žarka molitva u ovom trenutku

Oče, Sine i Duše Sveti, Trojedini Bože,
ponizno Te molimo: pohodi svojom milošću,
naš dom, svaku obitelj i srce koje te treba.

Pohodi sve koji boluju i pate na duši i tijelu.

Pronađi sve one koji su izgubljeni i lutaju
da se obrate i vrate u očinsku kuću.

Okrijepi sve umorne i opterećene raznim
nedaćama, odmori ih i utješi!

Blagoslovi našu djecu i mlade!

Ukloni od njih sve napasti i opasnosti!

Pripravi svojom milošću naša srca, da
sjeme Tvoje riječi padne na plodno tlo!

Učini nas spremnima odazvati se Tvojem
pozivu i iskoristiti ove trenutke spasenja.

Otvori naša srca svakom poticaju svoje
milosti i iskorijeni iz našega naroda
bogohulnu psovku – nevjeru, nemoralnost
i sve grijehe – koji razaraju zdravlje duše i tijela.

Neka se sveti Tvoje ime u svakome od nas!
Isuse, proslavi se u svakome od nas!
Neka Tvoje kraljevstvo mira i ljubavi, radosti
i sreće dođe u naše obitelji, u naš narod.

Nebeska Majko Marijo, moćna zagovornice,
moli za nas da radosno služimo Bogu na
zemlji u očekivanju vječne sreće na nebu.

Svi sveci i svetice Božje molite za nas
i izmolite nam spas! Amen!