Bože, Duše Sveti…

Treća Osobo Presvetoga Trojstva,

Ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga,

Živa Vodo što ispunjaš svako srce

ljubavlju, mirom i radošću,

snago koja dolaziš da ovlastiš svakoga

da bude snažan i moćan,

ja Ti se posve predajem

da možeš doći i ući u mene

i posve preuzeti vlasništvo nad mojim životom.

Litanije (zazivi) Duhu Svetomu | Rastimo u Gospodinu

Udjeli mi moć i milost da živim

pravim Kršćanskim životom

u skladu sa Svetom Voljom Božjom.

Posvećujem ti se sada i zauvijek,

moje srce, moj razum, moju volju,

moje žudnje,

moje planove i moje putove,

moje riječi i djela s čitavom mojom dušom i tijelom

i molim te da vodiš moj život sa svojim krepostima,

darovima i karizmama.

Posve Ti otvaram srce svoje

da možeš slobodno ući u mene

i nastaniti se u meni…

(Zastanite i nekoliko trenutaka tiho molite i doživite kako vas Duh Sveti puni te počnite

zahvaljivati i slaviti Boga na daru Duha Svetoga.

Osjetite da je Duh već preuzeo vaš život…)

Zahvaljujem ti Duše Sveti

jer si mi došao kao osoba

da me vodiš i upravljaš,

kao snaga i milost,

da me uvijek jačaš.

Hvala Ti Oče, hvala Ti Isuse, hvala Ti Duše Sveti.

(Otac James Manjackal M.S.F.S)