Himan Maloj Gospi

Zdravo, rajska Kraljice, Gospo zemnih strana,
Zdravo, zvijezdo Danice, Djevo odabrana!
Zdravo, puna milosti, puna svjetla divna,
Rođendan Tvoj slavimo, Gospo milostivna!

 

Oduvijek Te odabra Bog za Majku Sinu,
po kom stvori ovaj svijet i neba visinu.
Višnji na Te Zaručnik izli milje svako,
Tužni prijestup Adamov nije Te se tako.

 

Rođendan Tvoj slaveći
Majko Crkve divna,
Trojstvu svetom pjevamo
U sve vijeke vijeka. Amen!

https://vjeraufanjeljubav.com.hr/