KRUNICA I MOLITVE GOSPI OD ZDRAVLJA

O Marijo, Majko od Zdravlja, lijeku bolesnih, utočište grešnika, utjeho ugroženih, udijeli nam posebnu zaštitu u našim potrebama, kako si obećala svojoj djeci. Pouzdajući se u beskrajnu milost Tvoga Sina, Isusa Krista, koji je rekao:  Molite i bit će vam dano, tražite i naci cete ,kucajte i otvorit ce vam se….! ( Mt 7,7 ).  Hitam k Tebi o Majko predobra. Molim te, izmoli za mene od Boga ovu milost za koju Te molim kroz ovih devet dana ( sad navedite potrebe

Pobožnost GodZ – Gospa od Zdravlja – Split

 

 

KRUNICA MAJCI OD ZDRAVLJA  ( Moli se na Gospinu krunicu )  

Na križ moli:  VJEROVANJE
Na veliko zrno moli
O MARIJO, BEZ GRIJEHA ISTOČNOGA ZAČETA,
UČINI NAS DJECOM SVJETLA I PODARI NAM
ZDRAVLJE DUÅ E I TIJELA. AMEN.
Na svako malo zrno moli:
ČUDOTVORNA MAJKO OD ZDRAVLJA, KROTKA I
PONIZNA SRCA DAJ DA SLIJEDIMO TVOJE VRLINE.

ZAVRÅ NA MOLITVA  (na kraju krunice )
O Gospođo moja, sveta Marijo! Čudotvorna Gospo od Zdravlja, Tvojoj blagoslovljenoj zaštiti i posebnoj skrbi preporučujem danas i uvijek svoju dušu, tijelo, sve što imam i posjedujem a posebno kraj svog života, sve na slavu Isusovu i spasenje moje duše.
Čudotvorna Majko od Zdravlja, pogledaj nas!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, obrati nas!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, ozdravi nas!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, oslobodi nas!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, daj da progledamo!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, daj da prohodamo!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, daj da progovorimo!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, pomozi da invalidska kolica ostavimo!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, daj nam da čujemo!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, daj nam vjeru, ufanje i ljubav!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, daj nam vjernost Tvome Sinu Isusu!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, izmoli nam vječno spasenje!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, daj nam nebesku radost!
Čudotvorna Majko od Zdravlja, kruno na glavi nebeskoga Kralja izmoli mi milost za koju Ti vapim s punim povjerenjem u Tvoj zagovor u ovoj Devetnici, kako bih mogao-la biti svjedok Tvoje ljubavi i moći, kao Tješiteljice onih koji se Tebi utječu. Amen.

PRIKAZANJE MARIJINO – GOSPA OD ZDRAVLJA

LITANIJE GOSPI OD ZDRAVLJA

Gospodine , smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!
Sine Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, dobra majko naša, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, liječnice nebeska, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, zdravlje bolesnih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, zdravlje naše duše, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, zdravlje našeg tijela, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, živote života našeg, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, uzroče naše radosti, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, veselje naše obitelji, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, radosti naše obitelji, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, radosti naše domovine, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, Majko Božanske milosti, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, Majko milosrđa, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, Majko sirotih i zapuštenih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, utjeho žalosnih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, nado zdvajajućih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, utočište grešnika, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, djeliteljice Božjih darova, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, posrednice svih milosti, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, osvojiteljice naših srdaca, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, najbolja čuvarice u kućnim bolestima, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, sigurna pomoći u svim pogibeljima, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, jedina nado naša, moli za nas!
Dostoj se primiti naše hvale i uslišati naše molbe,
Nek Te hvale i slave nebesa,
Neka zemlja propovijeda Tvoja beskrajna dobročinstva,
Neka mladost nađe zaštitu u Tvom djevičanskom krilu,
Neka Te starost zaziva i blagoslivlja,
Neka Te ganu naše suze, naše rane i boli,
Neka Ti roditelji posvete svoju obitelj,
Neka nas Tvoja ljubav vodi k Tvome Božanskom Sinu,
Daj da oplačemo svoje grijehe,
Obrati naše grešnike,
Ozdravi naše bolesnike,
Povrati u stado Isusovo našu zalutalu braću,
Blagoslovi naše trude,
Ne daj da se nikad udaljimo od Tebe,
Budi naša utjeha i obrani nas u času smrti,
Budi naša odvjetnica pred sudom Božjim,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:
Gospodine Bože, udijeli nam, ponizno Te molimo da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

ZAZIV MAJCI GOSPI OD ZDRAVLJA

Zdravo, Kraljice milosrđa, slavna majko Kristova, utjeho grješnicima i nado pokornicima.
Blažena Djevice Marijo, Gospe od Zdravlja, ti si nebeska glasnica i žena koja je posebno iskusila dobrotu Božjeg milosrđa kad si nam rodila Isusa, vidljivo milosrđe nevidljivog milosnog Boga. Postala si duhovna majka Kristovih vjernika, puna milosti i milosrđa, nazvana si Dobra majka na Dobromu.
Tvoje milosno srce označuje tvoju osobu, središte i izvor unutarnjeg života, razuma i osjećaja, volje i ljubavi, nerazdijeljen duh kojim si ljubila Boga te se potpuno posvetila spasiteljskom djelovanju. Tvoje majčinsko srce, puno vjere i ljubavi, ističe se kao mudro, poučljivo, novo srce, blago, čisto i ponizno, jednostavno i čvrsto u prihvaćanju Božje volje, budno u iščekivanju Kristova uskrsnuća. Tvoja materinska uloga prema nama pokazuje Kristovo posredništvo između Boga i ljudi. Iz Božje dobrohotnosti i iz preobilja Kristovih zasluga, postala si naša majka i posrednica svih milosti.
U zajedništvu s tobom, molimo našu najdražu molitvu:
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
 Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na čas smrti naše. Amen.
Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, Blažena Djevica Marija, Dobra Majka na Dobromu, koja je posebno iskusila tvoje milosrđe, prima sve koji joj se utječu i uslišava one koji k njoj iz nevolje zavape. Ona je Majka milosrđa, uvijek naklonjena molitvama svoje djece, da nam postigne otpuštenje i izmoli oproštenje grijeha. Ona je službenica dobrote, koja za nas neprestano moli svoga Sina da svojom milošću obogati naše siromaštvo, a svojom snagom ojači naše zdravlje.
Stoga, živeći pod okriljem Dobre Majke na Dobromu, tebi se, u skrušenoj molitvi, obraćamo:
Bože, tvome milosrđu nema broja. Daj, molimo te, da po zagovoru iste Blažene Djevice Marije, koju častimo kao Gospu od Zdravlja, iskusimo tvoju dobrotu na zemlji i zaslužimo postići slavu u nebesima.
To te molimo po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova.
 Amen.

 

Molitva Gospi od zdravlja i svetom Roku za obranu od opasnoga virusa

Molitva zahvalnica
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,  o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,  hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.  Hvala ti što si nam Majku svoga Sina dao za zaštitnicu,  jer bolesnima koji zazivaju njezinu zaštitu  sja kao znak ozdravljenja i višnje nade.

 

Molitva za zdravlje
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,  o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,  hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.  Dok putujemo zemljom, tvoje spasenje  obuzima čitava čovjeka, naše tijelo i našu dušu.  Po zdravlju posve se mijenja naše stanje:  tlačenje se okreće u slobodu,  neznanje u spoznaju istine,  bolest u zdravlje,  žalost u radost,  smrt u život,  robovanje grijehu u dioništvo tvoje božanske naravi.  Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,  molimo te, udijeli nam zdravlje i duše i tijela,  da ti u zdravom tijelu uzmognemo  zdravom dušom iskazati slavu.

 

Molitva preporuke
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,  o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,  hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.  Znamo da savršeno i potpuno spasenje  ne možemo postići na ovom svijetu:  naš je život izložen boli, patnji, smrti.  Tvoj lijek za naše zdravlje jest Isus Krist,  koga si poslao k nama kao Spasitelja i  Liječnika tijela i duše.  Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
molimo te, da nas Kristove boli iscijele  da ozdravljeni prispijemo u nebesko slavlje.

 

Posvetna molitva
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,  o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,  hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.  Tvoj Sin, Isus Krist, od proroka nazvan Sluga Gospodnji,  ponio je naše bolesti,  naše boli na sebe uzeo  i njegove nas rane iscijeliše.
Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,  molimo te, primi nas duha ponizna i srca skrušena.